Üks eelnõu algatajatest, Vabaerakonna saadik Monika Haukanõmm ütles, et võrdse kohtlemise seadusega üle võetud eurodirektiividele läheneti mehaaniliselt, mis lõi seaduse tasandil erinevate gruppide osas erinevad nõuded.

„On tekkinud olukord, kus veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimine ei ole selgesõnaliselt keelatud sotsiaalteenuste osutamisel, hariduses ning teeninduses. Samas rahvuse ja rassi alusel on ka nendes valdkondades diskrimineerimine selgesõnaliselt keelatud. See piirab inimeste võimalusi saada abi ja tuge võrdõigusvolinikult. Eelnõu eesmärgiks on tagada kõikidele vähemusgruppide võrdne kaitse,“ ütles Haukanõmm.

Seaduseelnõu algatajateks on Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, Maire Aunaste Isamaa ja Res Publica Liidust, Dmitri Dmitrijev Keskerakonnast, Liina Kersna Reformierakonnast ja Monika Haukanõmm Vabaerakonnast.

EKRE saadikud loobusid eelnõu algatamisega ühinemast.