Märt Vooglaid juhib Viimsi vallavolikogus Reformierakonna fraktsiooni. Eelmisel aastal sai Reformierakond järjekordse võimupöörde käigus vallas võimule, vallavanemaks sai reformierakondlane Alvar Ild.

2015. aasta 21. detsembril esitas Riina Vooglaiule kuuluv Tammlaane kodu OÜ avalduse detailplaneeringu algatamiseks, et ehitada 18 üksikelamut Randvere ja Tammneeme külade vahelisele rannale. Praegune maatulundusmaa tuleks avalduse järgi osaliselt muuta elamu- ja transpordimaaks. Ranna-alale planeeritakse külasid ühendav rannapromenaad ja tervisevõimlemise koht.

Arenduse naabrusesse jääva Tammneeme külavanem Raivo Kaare oli arenduse vastu, sest külaelanikele ei tõuse sellest mingit tulu, huvi selle vastu on tema sõnul vaid ühel inimesel.

Külarahval on arenduse vastu hulk seadusest tulenevaid etteheiteid. Arendus hakkaks koormama läbi elamurajoonide minevaid teid suurema liiklusega. "See ala on praegu rohekoridor, rannakaitsevöönd on 130 meetrit mere äärest. Seal ei olegi võimalik rajada mingit kinnisvaraarendust," kritiseeris Kaare.

Seal mere ääres liigub tema sõnul ka väga palju hallhaigruid. Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni istungil räägiti ja vajadusest tellida dendroloogiline hindamine, sest maa-alal kasvab väärtuslikke puid.

Tekib ohtlik pretsedent

Kaare hoiatas, et kui nüüd tehakse ühele inimesele erand ja muudetakse üldplaneeringut, siis on Viimsis palju inimesi, kellele kuulub metsatükk ja kes tahaksid sinna kinnisvara arendada. Tekib lumepalliefekt, kus kõik hakkavad soovima oma maatüki planeeringu muutmist. "Miks peaks eelistama kedagi? Ka siis, kui ta volikogu liige," küsis Kaare.

Teise naaberküla, Randvere külavanem Priit Robas valiti IRLi nimekirjas vallavolikokku. IRL oli seni taoliste arenduste vastu, nüüd on nad aga koos Reformierakonnaga koalitsioonis.

Robas ütles, et tema on sellest arendusest kuulnud, aga ühelgi seda arutanud koosolekul ta käinud pole. Mida külarahvas sellest arvab, ei osanud ta öelda, sest külarahvas pole seda arendust veel arutanud. Robas soovis tutvuda olukorraga, praegu tundub talle, et arenduse juures on kitsaskohti ja on vaja mõelda, kas sellisel kujul sellisesse kohta see sobiks. See selgub arenduse käigus.

Milline on avalik huvi?

Robas nõustus Kaarega, et üldplaneeringus rohealaks määratud maatükile elamute ehitamise lubamine võib vallandada ahelreaktsiooni, sest kui ühele lubatakse ehitada, siis tahavad seda õigust ka teised.

Koalitsiooni loomisel selle kinnisvaraarenduse teemat tema sõnul arendatud ole ole.

Avaliku huvi teema kerkis ka vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 12. jaanuari istungil. Komisjoni liige Kristina Kams uuris, mis on selle planeeringu puhul avalik huvi? Valla keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest vastas, et avalik huvi on planeeringuga loodavad tegevusvõimalused, nende hulgas avalikult kasutatav rannapromenaad ja tervisevõimlemise ala.

Viimsi vallavalitsus piirdus Tammlaane arenduse teemal vaid napi kommentaariga, mille kohaselt avaldus on endiselt menetluses.