See selgub materjalidest, mille USA eriüksuslased viisid kaasa tema pelgupaigaks olnud majast Abbottabadis pärast seda, kui olid 2011. aasta mais seda rünnates bin Ladeni tapnud. Osa põhjalikult läbi töötatud materjalidest olid USA võimud avaldanud juba varem, teine osa toodi avalikkuse ette nüüd ja viimased avaldamiskõlbulikud materjalid ilmselt selle aasta lõpupoole.

USA spetsialistide hinnangul 1990. aastatest pärit paberitükki võib pidada bin Ladeni testamendiks, kuigi on kaheldav, kas see just tema viimane tahe oli. Bin Laden märkis selles, et tal on Sudaanis 29 miljonit dollarit ja et ta soovib selle kasutamist pühas sõjas Allahi nimel, väiksema osa küll ka mitmele oma pereliikmele pärandades.

Raha saatus on teadmata ning arvestades al-Qaida finantsseisu halvenemist bin Ladeni viimastel eluaastatel, mis samuti neist materjalidest selgub, ei pruukinud seda ka tema surma järel enam olemas olla. Finantside nappusele võib näiteks viidata üks kiri, milles bin Laden pakub välja raha väljapressimise riikidelt – nimetatud on Mauritaaniat – vastutasuks al-Qaida lubadusele neis rünnakuid mitte korraldada.

Bin Laden elas Sudaanis viis aastat, kuni sealne valitsus ta 1996. aastal USA survel lahkuma sundis. Osa oma pereliikmete ja jüngritega asus ta Afganistani, kus ta seal võimule tulnud Talibani režiimi varjus asus välja töötama oma strateegiat Ameerika sihtmärkide ründamiseks üle ilma.

Pakistanis Abottabadis elas bin Laden umbes viimased viis eluaastat koos oma kahe ja lõpus tõenäoliselt kolme naise, mitme lapse ja hulga lastelastega. Üks anonüümseks jäänud USA kõrgem luureametnik ütles CNN-ile, et dokumentidest ei ole leitud viidet sellele, nagu oleks keegi Pakistanis teadnud tema sealolekust. 2011. aasta jaanuaris paistis bin Laden kaaluvat ümber asumist kuhugi mujale Pakistanis, kuid ilmselt mitte põhjusel, nagu oleks ta arvanud, et talle on jälile jõutud.

Ühes kirjas jõudis bin Laden ka tervitada Araabia kevadeks nimetatud sündmusi. Pole teada, mida ta võinuks arvata Islamiriigi kohta, kuna see ei olnud selleks ajaks veel suuresti al-Qaida Iraagi harust välja kasvanud. Kuid bin Ladeni märkmetest paistab, et ta ei toetanud kalifaadi mudelit operatsioonide baasina, arvates, et sellele on raske võita rahva toetust ning raske koorem oleks ka igapäevane territooriumi ja inimeste valitsemine.

2008. aastast pärit kirjas palub bin Laden, et tema isa hoolitseks tema naise ja laste eest. „Mu kallis isa, oma naise ja laste osas usaldan ma sind väga, et sa hoiad silma peal, kus ja kuidas neil läheb ja aitad neid nende abieludes ja vajadustes,“ kirjutas ta, lisades, et palub isalt vabandust, „kui ma olen teinud midagi, mis sulle ei meeldinud“. Jääb arusaamatuks, kelle poole siiski ta pöördus, kuna tema isa hukkus lennuõnnetuses juba 1967. aastal. Ja miks räägib ta ühest naisest, kui sel ajal oli tal neid ametlikult kolm?