Üha suureneva varjupaigataotlejate hulga tõttu Vao külas oli vajadus teise majutuskeskuse järele. Kui möödunud sügisel räägiti võimalusest, et Vägevale kerkib varjupaigataotlejate majutuskeskus, siis nüüd on eraldatud selleks toetus, et renoveerimistöödega alustada. Kokku eraldati nii Vao kui ka Vägeva majutuskeskuse uuendustöödeks 350 000 eurot.

ASi Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd ütles Delfile, et hetkel on Vägeval olemas ruumid, mida renoveerida ning kuhu varjupaigataotlejate majutuskeskus teha. Tegemist on kolmekorruselise kahe trepikojaga hoonega, milles on kokku 12 korterit. Rahastuse saanud projekti raames on kavas kokku remontida Vägeval neli korterit, andes peavarju 14 varjupaigataotlejale. Lisaks on plaanis rekonstrueerida katlamaja ning luua valvesüsteem. Kui projekti kirjelduses on ehitustööde lõpuks märgitud 1. aprill 2017, siis korterid on plaanis valmis saada märksa varem. "Me ei taha Vao küla ülerahvastada, tipphetkedel on Vaos olnud üle 80 inimese," nentis Mänd. Lisaks plaanitakse Vägevale teha ka mänguväljak, sest just sinna plaanitakse suunata lastega pered.

Vaos läbib uuenduskuuri viis korterit

Juba renoveeritud Vao majutuskeskuse vastasmajas plaanitakse uuendada 5 korterit, kus ka praegu varjupaigataotlejad elavad. Mänd kinnitas, et lisakohti Vao külla ei teha. "Kokku jääb Vao piiriks 70 kohta, momendil on elanikke 66," täpsustas Mänd. Neist 12 on saanud Eestis rahvusvahelise kaitse ning neile otsitakse uut elukohta.

Renoveerimistööde käigus plaanitakse uuendada nii valveteenust kui ka teha majutuskeskustele infotahvel. Lisaks uuendatakse majutusruumide, õppeklasside ja abiruumide sisutust; rekonstrueeritakse ja rajatakse elektri-, vee-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. Lisaks vahetatakse ja soojustatakse aknaid, seisab projekti kirjelduses.

Projektis on välja toodud ka Vao ja Vägeva majutuskeskuse territooriumi korrastamine: haljastus, kõnniteed, välisvalgustus. Spordiväljaku, mänguväljaku ja peenramaa rajamine, varjualuse rajamine õuesõppeks ja vaba aja veetmiseks ning kasvuhoone ehitamine.

Toetuse taotlejaks on AS Hoolekandeteenused. Majutuskeskuse renoveerimise algus on 1. märts 2016 ning projekti planeeritav lõpp on 1. aprill 2017.

Möödunud oktoobris ütles ASi Hoolekandeteenused kommunikatsioonijuht Ave Lillemäe, et Jõgevamaal asuvat Vägeva erihooldekodu nähakse pigem varjupaigataotlejate majutamise alternatiivvariandina – juhul, kui Vaos majutatavate varjupaigataotlejate arv kasvab üle 70.