Eelnõuga muudetakse alkoholimüüki, alkohoolse toote esitlust ja alkoholimüügil ostja vanuse kindlakstegemist reguleerivaid sätteid. Seadusega tõhustatakse riikliku järelevalvet alaealistele alkoholimüügi keelu paremaks täitmiseks.

Valitsuses on üksmeel soovis piirata alkoholi kättesaadavust alaealistele ning ka mitmes konkreetses meetmes, samas jätkub debatt nende ideede üle, mille mõju ei ole üheselt selge või mis piiravad oluliselt ettevõtlusvabadust.

Valitsus jätkab arutelu lähinädalatel.