Enne Parresti riigikohtunikuks nimetamist esitasid riigikogu liikmed talle hulga väga mitmesuguseid küsimusi. EKRE fraktsiooni küsimused torkasid aga algusest saadik silma kriitilise hoiakuga.

EKRE saadikud küsisid, kas abort peaks olema lubatud, kas samasoolised peaksid saama lapsendada, mida arvata Odini sõdalastest, kas 5,2 protsenti Eesti territooriumist on okupeeritud, kuidas kujuneb perekonna definitsioon, Euroopa Liidu ja Eesti õiguse omavahelise suhte üle ja selle kohta, kas ta peab end pigem liberaaliks või konservatiiviks.

Kui Parrest oli kõigile küsimustele vastanud, pidas Helme Parresti suhtes väga kriitilise kõne. "Nagu me aru saame, on praegusel kandidaadil maailmavaade olemas, aga ta jätab selle enda teada. Tegelikult siiski mitte. Miks me küsisime oma küsimusi, oligi selle jaoks, et saada teada kohtunikukandidaadi maailmavaadet. On väga kurb tõdeda, et ma pean ütlema sama, mida ma ütlesin eelmine kord, kui me Riigikohtu kandidaati siin kinnitasime, et kõik olid valed vastused," ütles Helme.

"Mul on meie Riigikohtu esimehele palve: palun tooge Riigikogu ette korralikud juristid, mitte vasakpoolsed poliitilised aktivistid! Aitäh!" teatas Helme.

Selle peale võttis sõna Nestor. "Ma väga vabandan, et ma väga otse väljendun, aga ma olen sündinud 1953. aastal, ma tean ja kujutan ette ja olen ka ise elanud elu, kus üks poliitiline jõud suunas kohtumõistjaid – see oli kõige ehtsam stalinism. Ja see, mis te siit praegu kuulsite, oli stalinism Eesti Vabariigis täna. Inimesed Riigikohtus mõistavad õigust. Meil teiega, kui te olete demokraadid, ei ole õigust neile oma maailmavaadet peal sundida. Neil on see niikuinii olemas. Ja selliselt suhtuda riigikohtunike määramisse on Riigikogu liikme poolt solvav Riigikohtu vastu. Ma protestin selle lähenemise vastu üldse."

Parresti kaitseks võttis sõna reformierakondlane Igor Gräzin. "Me võime arvata liberaalselt ja konservatiivselt ja ausalt öeldes kolmveerand nendest vastustest ei kõlvanud tõesti mitte kuskile, aga noh, inimene alustab ja tulen nüüd siis kontorist siiasamasse meie seltskonna ette. Ega endalgi jalad värisevad. Mõelge ise, võõras inimene tuleb ja peab hakkama kõigile vastama – see ei ole lihtne," ütles Gräzin.

"Tänase nimetatava kohtuniku tuleviku määrab mitte see, mis ta täna rääkis, vaid see, millise otsuse ta langetab. Ja see ei ole mitte meie otsustada, ei ole kohtualuse, süüdistaja ega mitte kellegi teise otsustada, vaid see on vahekord tema ja tema südametunnistuse vahel. Südametunnistus ei ole juriidiline kategooria, see on väga inimlik kategooria," lisas Gräzin.

"Aga kulla Martin ja Eiki, te rääkisite hirmus kõvasid asju. Issand, küll te olete vihased vennad! Õudne vaadatagi! Kaks võrdväärset. Aga ma nägin selles tänases esinejas midagi sellist, mis on minu jaoks otsustav. Ma nägin temas mõistust, mõtlemist ja sooja südant. Ja mis ma ikka oskan talle öelda? Olgu tänasele kandidaadile nii jumal kui ka südametunnistus tema tulevasel teel mõlemad armulised."

Parresti nimetati riigikohtunikuks 52 poolt- ja 9 vastuhäälega.