Täna arutati ringkonnakohtus menetluspoolte maakohtu otsusele esitatud apellatsioone. Kõik osalised jäid esitatud vaidlustuste juurde. Kohtuistung oli alaealise süüdistatava ja kannatanute eraelu kaitseks kinnine, teatas Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm.

Maakohtu otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus ​süüdistatava kaitsja vandeadvokaadi abi Mihkel Gaver, Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kaire Hänilene, kannatanute esindaja vandeadvokaat Margo Normann ja tsiviilkostja esindaja vandeadvokaadi abi Birgit Sisask.

Kaitsja taotles oma kaitsealuse süüdimõistmist provotseeritud tapmises ja talle kergema karistuse mõistmist. Alternatiivselt palus kaitsja vähendada süüdistatavale tapmise eest mõistetud karistust. Lisaks palus kaitsja kergemat karistust tulirelva ja padrunite ebaseadusliku käitlemise süüdistuses ja esitatud tsiviilhagide läbi vaatamata või rahuldamata jätmist.

Prokurör palus tühistada maakohtu otsustuse asitõendi revolvri tagastamiseks selle omanikule, süüdistatava isale. Prokurör taotles tulirelva konfiskeerimist.

Kannatanute esindaja taotles esitatud tsiviilhagide väljamõistmist kogu ulatuses. Tsiviilkostja esindaja palus jätta tsiviilhagid täielikult rahuldamata või alternatiivselt saata kriminaalasi tsiviilhagi puudutavas osas maakohtule uueks arutamiseks.

Tartu maakohus tunnistas eelmise aasta 20. oktoobril 16-aastase noormehe süüdi Viljandi Paalalinna kooli õpetaja tapmises ning tulirelva ja padrunite ebaseaduslikus käitlemises. Maakohus mõistis süüdistatavale üheksa-aastase vangistuse.