1987. aasta veebruaris toimus Tallinnas ELKNÜ (Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee) XX kongress. Kohal oli ka NLKP (Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei) Keskkomitee peasekretär Mihhail Gorbatšov, kelle töövisiit pälvis palju tähelepanu.

Gorbatšovi visiidi esimesel päeval toimus lillede asetamine Lenini mälestusmärgi juurde, seejärel toimus komsomoli XX kongress hoones, kus praegu asub Nordea kontserdimaja.

"NLKP Keskkomitee nimel tervitan südamlikult Nõukogude Läti noori," olid Gorbatšovi esimesed sõnad ELKNÜ noortele.

Saalitäis "Läti noori" ei jõudnud taolisest pöördumisest veel toibudagi, kui Gorbatšov jätkas kõnet ning ajas veel teisegi korra Eesti ja Läti segamini. Kongressi delegaadid ei uskunud oma kõrvu; ajakirjanikud, partei ja komsomoli liidrid pöörasid pilgud maha. Kui Gorbatšov oma kõne ajal viimaks taipas, et on hoopiski Eestis ning Eestit ka oma kõnes mainis, pälvis ta suure aplausi.

"Gorbatšov saabus Eestisse Lätist, kus ta mõned päevad oli. Ehk lihtsalt inertsist eksis," tõi välja venekeelse ajalehe Molodjož Estonii peatoimetaja Irina Ristmägi.

Sellest Gorbatšovi vääratusest ei kirjutanud toona ükski ajaleht. Ajastut iseloomustavaks võrdluseks võib välja tuua seiga, kus toonane USA president Ronald Reagan ajas Ladina-Ameerika visiidi ajal segamini Brasiilia ja Boliivia. Seda tuletati talle veel kaua meelde.

Mihhail Gorbatšovi kolmepäevane visiit Eestisse kestis 19.-21. veebruarini 1987.