Küsimus oli: kas eksisteerib selline seadus või määrus, mis keelab rõdudel ja lodžadel pesu kuivatada piirdest kõrgemal?

Õige vastus on - selline eeskiri on olemas. Tallinna linna heakorra eeskirja kohaselt on keelatud kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal. Samuti on pesu keelatud kuivatada avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas.

Omaette teema on moodsad klaasrõdudega hooned, kus terve rõduosa on klaasist ja tänaval kõndijale hästi nähtav. Tõepoolest, sellise rõdu kohta eelöeldu ei kehti, sest rõdul puuduvad piirded ning tegu on sisuliselt inimese isikliku eluruumiga, mida seadusega reguleerida ei ole võimalik. Kahjuks ei ole kõik rõdud aga mööduja pilgule meeldivad – tihti kuhjatakse sinna vana mööblit või muud mittevajalikku kraami, kuivatatakse pesu, paigutatakse tühja taaraga kaste, ehitatakse juurvilja ja kartulite tarvis peidikuid jne, jne. Ühe hotelli vahetus läheduses asuva modernse klaasrõdudega maja kohta on tulnud kaebusi lausa hotellikülalistelt, kes leiavad, et päris paljalt rõdul suitsetaja ei pruugi alati ilus vaatepilt olla.

Ehk on siin veidi mõtteainet linnaplaneerijatele ja arhitektidele. Aga eelkõige soovitaks selliste rõdudega maja elanikul minna tänavale ja vaadata, kuidas tema rõdu tavamöödujale paistab, kas nähtu riivab tema enda silma?

Teine korteriühistu mure oli, et paljud inimesed klopivad oma tolmuseid vaipu rõdudel või aknast välja. Ka selle kohta on Tallinna linna heakorra eeskirjas regulatsioon olemas: eeskirja § 13 lg 18 järgi on keelatud kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, ning asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid.