Mida see tähendab? Kas Savisaar võttis altkäemaksu vastu, lubas selle eest teenet, aga ei kavatsenudki tegelikult ettevõtjate soovidele vastu tulla?

Tallinna uuring ei tõesta, et Savisaarele esitatud kahtlustus on alusetu. Nimelt piisab altkäemaksuvõtmises süüdi mõistmiseks ka sellest, kui suudetakse kohtus tõestada, et inimene oli nõus altkäemaksu võtma.

Kui prokuratuuril on tõendeid, et Savisaar võttis altkäemaksu, aga Tallinna linnal on tõendeid, et Savisaar pole kordagi üritanud mõjutada ühtegi menetlust linnas altkäemaksuandjate huvides, siis kas see kinnitab, et Savisaar kavatseski altkäemaksuandjad lihtsalt üle lasta? Tõde selgub kohtus.

Maja Nõmmel

Savisaarele esitatud kahtlustusest on Nõmmel Sihi 108 ebaseaduslikult ehitatud maja teema üks selgemaid näiteid sellest, et võimalik altkäemaksu andmine ei mõjutanud linna tegevust ehk väidetavalt altkäemaksu andnud jõukas ettevõtja Vello Kunman jäi pika ninaga.

Tallinna linnaplaneerimise amet tegi juba 2014. aasta detsembris ettekirjutuse nõudega peatada kohe ehitusprojektile mittevastavad ehitustööd, sest naaber kaebas, et ehitatakse teistsugust maja kui ehitusloas lubatud oli.

Sellest hoolimata jätkus krundil askeldamine, 2015. aasta märtsis tegeleti juba pinnase tasandamise ja haljastuse ettevalmistamisega. Ent linn nõudis tollal ebaseaduslikult ehitatud hoone lammutamist.

Linnaplaneerimisameti juht Anu Hallik-Jürgenstein ütles siis Delfile, et linnaplaneerimise amet valmistab parasjagu ette lammutuskorraldust, kuid pole võimalik hinnata, kui kaua see aega võtab. "See on olemuselt pikem protsess," märkis ta.

Kaks nädalat hiljem tabas Savisaart raske haigus, mis viis ta pikaks ajaks linnapea ametist eemale. Me ei tea, millal kapo hinnangul Savisaar Sihi 108 maja seadustamise eest altkäemaksu sai, aga veel 9. märtsi paiku ei olnud ühtegi märki, et linn kavatseks Savisaare survel nõustuda ebaseaduslikult rajatud maja seadustamisega.

Saaga jätkus linna nõudega maja lammutada. Juunis saatis Tallinna linnaplaneerimise amet Sihi 108 asuva krundi omanikule lammutuskorralduse, millel oli huvitaval kombel ka linnapea Edgar Savisaare enda allkiri. Tegelikult oli Savisaar haiguslehel märtsi lõpust 4. augustini.

Savisaar ei tegutsenud

Haiguslehelt naasmise ja kahtlustuse saamise vahele 22. septembril jäi poolteist kuud. 1. septembril saatis krundi uus omanik lammutuskorraldusele oma arvamuse ja vastuväited. Ta palus nihutada miljööväärtusliku hoone taastamiseks selle asukohta lähemale ühele naaberkrundile.

Linnaplaneerimisamet asus seejärel uue omaniku arvamust hindama ja oma arvamust koostama. 22. septembriks ei olnud neil veel selget seisukohta, mida sellest arvata. Seega ei ole ühtegi märki sellest, et enne Savisaarele esitatud kuriteokahtlust 22. septembril oleks ta astunud ühtegi sammu, et tegelikult aidata Sihi 108 asuva ebaseadusliku ehitise seadustamist.

Võibolla selgub kohtus, et tal oli kavas sellega hiljem tegelema hakata? Võibolla selgub, et ta üritas ametnikke mõjutada, aga nood ei allunud? Võibolla selgub aga, et Savisaar võttis raha vastu, aga ei kavatsenudki vastuteenet osutada.

Mis aga seda maja puudutab, siis leiab linnaplaneerimisamet endiselt, et ebaseaduslik ehitis tuleb lammutada ja vana maja taastada.

Kes tahab Sihi 108 teemaga lähemalt tutvuda, siis Varuli advokaadibüroos on valminud sellest ja teistest Savisaare kahtlustuse episoodidest põhjalik analüüs, mida saab lugeda siit.