Rand Corporation avaldas oma analüüsi Balti riikide usutavaks sõjaliseks heidutuseks vajaliku USA sõjalise võime kohta. "See on väga tõsine paber ja selle peab läbi lugema igaüks, kes vähegi huvitub Eesti kaitsmisest. On 100 protsenti kindel, et selle loevad läbi kõik need NATO ja ka Venemaa sõjavaelased ja julgeolekueksperdid, kes planeerivad NATO ruumi kaitsmist või vastupidi - ründamist," nentis Reinsalu.

Justiitsminister Reinsalu tõi välja, et RAND Corporation on maailma üks tugevaim mõttekoda. Selles töötab ligi 1700 kaastöölist ning ajaloo jooksul on mõttekojaga seotud teadlased saanud 32 Nobeli preemiat. Samuti on RAND Corporation tihedalt seotud Pentagoniga ning ligi pooled mõttekoja analüüsid on julgeolekupoliitilised. "Mõttekoda kasutab mitte üksnes endisi sõjavaelasi, vaid ka tänaseid USA sõjalisi eksperte, tööd rahastab vägagi arvestatavalt USA valitsus. RANDi käsutuses on paljudel juhtudel sellise taseme Pentagoni sõjaline ekspertiis, millega kriitikutel on raske vaielda, kuna seda lihtsalt väljaspool Ühendriike ei omata," selgitas Reinsalu.

"Kõnealune analüüs ei tegele Putinist lähtuvate poliitiliste riskidega. See on kiretu dokument, mis lähtub selgest loogikast: milline NATO sõjaline vastukaal sunniks sõjalises mõttes Putinit loobuma Balti riikide ründamisest, kuna katse ebaõnnestuks," lisas Reinsalu. Justiitsiministri sõnul ei vasta raport küsimusele "KAS", vaid küsimusele "JUHUL KUI TAHAB".

"Tõsi küll, raport formeerib selge poliitilise loogika: NATO kaotab oma olemuse, kui üht osa ruumist ei suudeta kaitsta. Kergem on kaitsta, kui pärast tagasi võtta territooriumi, mis on juba Venemaa tuumavihmavarju alla asetatud. On reaalsus, et sõjaline tasakaal meie regioonis on tuntavalt NATO kahjuks. See teeb meie piirkonna unikaalseks," nentis Reinsalu.

Raport modelleerib võimalikku sõda sõjamänguna. Selle teooria on RAND Corpration ise välja arendanud. Raportis nenditakse, et modelleerimises on osalenud rida tänaseid USA sõjavaelasi. Raport jõuab järeldusele, et vajalik on seitse brigaadi, neist neljas peab olema raske soomusmanöövervõime. Jalaväebrigaadide ümberpaigutamine on raporti hinnangul võimalik loetud päevadega, tõsine probleem on see, et raske soomusmanöövervõime siia toomiseks kulub nädalaid. "Järelikult jõuame selge järelduseni: vajame USA tanke eelpositsioneerituna laiemalt Euroopas ja täpsemalt meie regioonis. See vajadus on suurusjärgu võrra akuutsem täna, kui veel paar aastat tagasi Ukraina sõja eelõhtul, kui seda nõudsin," sõnas Reinsalu.

"RAND Corporationi raport ütleb seda, mida ametiisikud heidutuse õõnestamiseks öelda ei tohi: meie regioonis on strateegiline julgeoleku defitsiit ja see ohustab kogu NATO ideed." Reinsalu sõnul ei ole juhus, et raportiga paralleelselt tuli välja USA otsus mitmekordistada sõjalist kohalolekut Euroopas. Raport põhjendab seda otsust Ühendriikide Kongressi jaoks suurepäraselt. USA otsus Euroopa kohaloleku kasvatamisest on Reinsalu sõnul ühelt poolt super positiivne - julgeolekutasakaalu parandatakse. Teisalt on selge, et USA ei teeks seda sammu, kui selle aluseks ei ole arusaam, et olukord Euroopas on laiemalt ülitõsine ja võib vajada reaalset sõjalist sekkumist. "Igal juhul annab raport Ida-Euroopa riikide täiendava argumendi seista USA alalise sõjalise kohaloleku eest regioonis. Siin peab Eesti olema jõuline oma seisukohtade esindamisel," lisas Reinsalu.