Nimelt on end Odini sõdurite Eesti juhina tituleerinud Danel Puuder muuseas mõistetud süüdi ka arvutikelmuses.

2009. aastal tegi Harju maakohus otsuse, millega mõistis Puuderi süüdi teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Kuna Puuder oli toona juba viiel korral varasemalt karistada saanud ning tal "tiksus" all ka tingimisi karistus, siis mõisteti ta karistusele otsa veel ligi kaks kuud vangistust.

Kurioosne on aga asja juures see, et kuigi Facebookis olevas Soldiers of Odin grupis sätestatud reeglites on selgelt kirjas, et "sa ei tohi olla karistatud kuriteos, mis puudutab vägivalda perekonna või naiste/laste vastu". Olgugi, et vägivallajuhtumiga Puuderi puhul tegu polnud, varastas ta siiski raha oma lihase õe tagant.

Kohtuotsusest selgub, et toona trellide taga viibinud Puuder omas juurdepääsu oma õe arvelduskontole ning internetipanga kasutajatunnusele, salasõnale ja koodikaardi koodidele. Selle juurdepääsu võimaldas õde talle seetõttu, et lähedased saaks juba 2004. aastast karistust kandvale mehele vanglasse raha saata.

Puuderil tekkis aga mõte võtta laenu js seega sõlmis mees 2008. aasta aprillis varalise kasu saamise eesmärgil õe teadmata vanglast interneti teel Raha24 OÜ-ga laenulepingu summas 3000 krooni, mille tulemusena kanti 3000-kroonine laen järgmisel päeval õe kontole. Selle summa mees omastas. Täpselt sama summa ja samadel tingimustel võttis mees õe nimel võlgu ka kuu aega hiljem teiselt kiirlaenufirmalt. Raha kandis Puuder üle endale ja teistele kinnipeetavatele.

Varguse avastas mehe õde siis, kui soovis endale järelmaksuga arvutit osta, kuid leidis oma nime maksehäireregistrist. Samuti hakkasid saabuma ka võlanõuded.

Seega pani ta toime rahalise kasu saamise eesmärgil toime arvutikelmuse.

Puuder tunnistas end kohtus täielikult süüdi ning kahetses tehtut, nõustus kriminaalasja lahendamisega lühimenetluses ning enda ülekuulamist kohtuistungil ei nõudnud.

Eesti Päevaleht kirjutas hiljuti, et Soomest imporditud ja Facebooki kaudu organiseeritav rühmitus Soldiers of Odin Estonia (Odini sõdalased Eestis) kogub väga kiiresti toetajaid. Motojõuku meenutav rühmitus plaanib hakata tänavatel patrullima, et sisserändajad kurja ei teeks, ja eilse seisuga oli nende Facebooki grupiga liitunud 400 inimest.

Leht tõi välja, et grupi eestvedaja Puuderi karistuste nimekiri on eriti pikk. Näiteks on talle määratud nelja-aastane vanglakaristus mitme narkootilise aine (metamfetamiin, amfetamiin, GHB jne) omandamise ja valdamise eest. Vangis olles peksis ta oma kambrikaaslast mitu korda käte ja jalgadega. Pole teada, kas peksu all kannatanud kambrikaaslasel oli ka perekond. Puuder tunnistas nüüd ka ise, et olukord on pisut irooniline, kuid ta on oma järeldused teinud ja annab endast kõik, et mitte lasta sellistel olukordadel tekkida. Praegu elab ta perega Soomes.