Repinski tõi esile keerulise olukorra Ida-Virumaal, alustades kütteta jäänud majadest ning eriti veel rõhutades tööpuuduse järsku suurenemist. Ta soovis peaministrilt teada, mida on valitsus teinud või teeb probleemide lahendamiseks.

"Kindlasti on näiteks VKG koondamised seotud naftahinnaga. Õnneks või kahjuks ei saa te naftahinda mõjutada. Aga samas, küsimus on selles, kas me peame tulevikus samamoodi nagu minevikus loobuma võimalustest – näiteks seesama Nord Stream, millest on juba tuhat korda räägitud, seesama transiit, needsamad Vene turistid, kellest me loobume käibemaksu tõusu tõttu. Või on teil ikkagi mingi teine plaan?" uuris Repinski.

Rõivas rõhutas, et igasse koondamisse, kus paljud inimesed töö kaotavad, tuleb suhtuda väga tõsiselt. „Riik on esimestest hetketest alates, kui meile see info saabus, väga aktiivselt kaasa mõelnud, kuidas leida inimestele uued töökohad,“ selgitas peaminister. Tema sõnul kohtus majandus- ja taristuminister Kristel Michal VKG-s inimestega, kelle kaudu on valitsus saanud detailse ülevaate sellest, mis täpselt on toimunud. Lisaks on juba olnud ka mitmed kohtumised töötukassa ja Viru Keemia Grupi töötajate vahel.

„Minul on jätkuvalt väga suured ootused töötukassale. Tahan näha, et seda kaasust lahendatakse erakorralisena – kaasatakse rohkem jõudusid kui tavapärases olukorras. See tähendab ka seda, et töötukassa peab oma n-ö tavarolli laiendama ja individuaalselt lähenema kõikidele, praeguse info järgi ca 370 inimesele,“ selgitas Rõivas. Tema sõnul on lähipäevadel plaanis korraldada veel kord Viru Keemia Grupis töömess. Hetkel on terve hulk tööandjaid, kellel on esimesel hinnangul ligi 200 töökohta, mida pakkuda ja mis võiksid sobida. Aga loomulikult sõltub see asjaolust, milliseid tulemusi konkreetne töömess annab ja mida inimesed ise otsustavad, märkis Rõivas.

Rõivas viitas asjaolule, et koondamised on otseselt seotud nafta maailmaturu hinnaga, mis mõjutab otseselt Eesti põlevkivitööstust. Samas on Viru Keemia Grupi juhtkond öelnud, et kui nafta maailmaturu hind peaks praegusega võrreldes oluliselt tõusma, siis tekib taas nõudlus paljude inimeste järele.

„Kindlasti tuleb arvestada, et põlevkivitööstusel on Eesti majanduses oluline koht ka tulevikus,“ rõhutas Rõivas. Kuna põlevkivitööstus on tervikuna praegu raskes olukorras, siis on peaministri hinnangul töötukassa ülesandeks leida maksimaalselt sarnaseid töökohti, et inimesed saaksid teha tööd, mis on neile jõukohane ja mis tooks neile leiva lauale.

Repinsi viitas, et tema arvates tuleks välja kuulutada kriisiolukord ja kutsus Rõivast paariks päevaks Ida-Virumaale, et too näeks, kuidas seal elatakse. Rõivas kinnitas, et töötukassa peabki kohtlema toimunut eriolukorrana. "Seda, et lihtsalt uudiste pärast midagi välja kuulutada, seda ma õigeks ei pea. Minu meelest me peame keskenduma nendele konkreetsetele sammudele, mis neid konkreetseid inimesi kõige rohkem aitab, ja neid aitab konkreetselt see, kui aidata leida neil uus töö," sõnas peaminister.