Ülikoolilinna baaride ja klubide pidajad ei ole suutnud mitme kuu jooksul leida lahendust, et hoida ära taskuvargusi ja seksuaalset ahistamist oma asutustes, mistõttu otsustati alustada keeldude seadmist.

Freiburgi sotsiaalküsimustega tegelev ametnik Ulrich von Kirchbach nimetas keeldu diskrimineerivaks.

Linna politseiülema Harry Hochuli sõnul ei ole tegemist aga millegi harukordsega. Nimelt mõne aasta eest otsustas politsei koos linnavõimudega, et vargusega vahelejäänutel ei ole enam linna klubidesse ja baaridesse asja.