Kohus mõistis kinnisel istungil Ott Variku süüdi inimkaubanduses ja kehalises väärkohtlemises (kui see on toime pandud lähi-või sõltuvussuhtes ning koduvalt). Karistuseks määrati Varikule kaks aastat vangistust, mis vähendati lühimenetluse tõttu aastale ja neljale kuule. Kuna Varik oli aga tegusid toime pannes katseajal, siis lisati ta karistusele veel juurde kandmata karistus seitse kuud ja üheksateist päeva, mõistes Ott Varikule lõplikuks liitkaristuseks vangistus üks aasta, üksteist kuud ja üheksateist päeva. Variku vangistuse alguseks loetakse tema kinnipidamise kuupäev ehk 18. juuni 2015.

Vahur Kasemets mõisteti süüdi täisealise isiku poolt alla kaheksateistaastase isikuga rahalise tasu või mis tahes muu hüve eest suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest ja teda karistati üheksakuulise vanglakaristusega. Lühimenetluse tõttu vähendati karistust kolmandiku võrra, mistõttu jäi lõplikuks karistuseks kuus kuud. Vahur Kasemetsale mõistetud karistust aga ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane ühe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Tõnis A. ja Taivo Ivanov said samad karistused samadel tingimustel ja sama teo nagu Kasemets, ehk täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest.

Lisaks mõisteti meestelt välja sundraha ja kaitsjatasud.

Kupeldas oma tüdruksõpra

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas 32-aastast Otti alaealise kupeldamises ning veel kolme meest alaealiselt seksi ostmises.

Süüdistuse järgi mõjutas varem korduvalt kriminaalkorras karistatud Ott endaga lähisuhtes olevat 15-aastast tüdrukut 2014. aasta lõpus prostitutsiooniga tegelema ning korraldas tüdruku kohtumisi klientidega. Klientide leidmiseks lõi Ott portaali iha.ee kasutajakonto, kus ta kannatanu nimel esinedes otsis kliente, pidas nendega hinnaläbirääkimisi ja leppis kokku kohtumisi.

Samuti kohtles Ott tüdrukut vägivaldselt ühe olmetüli käigus.

Lisaks esitas prokuratuur kolmele varem kriminaalkorras karistamata mehele süüdistuse alaealiselt seksi ostmises.

Ott Varik on varasemalt juba kriminaalkorras korduvalt karistatud. Viimane karistus pärines 2012. aastast, kui Pärnu maakohus mõistis ta grupiviisilise varguse, kehalise väärkohtlemise ja asja rikkumise eest aastateks vangi. Ta vabanes Tartu maakohtu otsusega 2014. aasta sügisel ennetähtaegselt ja viibis katseajal kuni mullu sügiseni. Varik vahistati aga mullu suvel.

Samuti on varasemalt kahel korral kriminaalkorras karistatud ka Vahur Kasemets, kuid tema karistused on tänaseks kustunud. Kasemetsal on alates mullu 15. aprillist tõkend kodukohast lahkumiseks.

Tõnis A. ja Taivo Ivanov on mõlemad varasemalt kriminaalkorras karistamata, kuid ka neile kehtis vastavalt 20. aprill 2015 ja 21. aprill 2015 seatud tõkendid kodukohast lahkumiseks.

Eilset kohtuotsust saab vaidlustada apellatsiooni korras, esitades kohtule sellekohase teate 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Otsusele võib esitada apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega Tallinna ringkonnakohtule.