"Siinjuures rõhutame, et otsimootoritest andmete eemaldamiseks tuleb inimesel endal pöörduda vastava palvega kas otsimootorite või info avaldanud algallika poole, mille sisu otsimootorid peegeldavad. Google on pöördumisteks loonud nt eestikeelse vormi, mis seda protsessi lihtsustab," selgitas andmekaitse inspektsioon.

Samuti küsiti abi teiste avaldatud andmete eemaldamiseks Facebookist. Aasta teises pooles valmistas inimestele nördimust oma isikuandmete avastamine infoportaalides, mis taasavaldasid äriregistrist võetud andmeid.

108 korral küsiti nõu isikuandmete töötlemise kohta töösuhetes, 102 telefonikõnet käsitles delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimisega seotud probleeme ning 78 kõikvõimalike salvestusseadmete kasutamist.

Enamik kogu aasta jooksul esitatud küsimustest puudutas isikuandmete kaitse valdkonda – kokku 79 protsenti kõnedest.

Inspektsiooni teist töösuunda, milleks on järelevalve avaliku teabe seaduse täitmise üle, käsitles kokku 154 küsimust. Enim küsiti juurdepääsupiirangute kehtestamise ning teabenõuete täitmise kohta.
Elektroonilise side seadusega seonduvaid kõnesid oli 20, kõik kõned puudutasid elektroonilise otseturustuspostituste tegemist ehk spämmi.

67 telefonikõnes esitatud probleem ei kuulunud andmekaitse inspektsiooni järelevalvealasse.

Kokku helistati 2015. aastal infoliinile 1136 korral. Võrreldes 2014. aastaga, kus infoliinile helistati 1141 korda, jäi kõnede arv samasse suurusjärku.

Soovitame enne inspektsiooni telefoninumbri valimist tutvuda inspektsiooni veebilehel eraelu kaitse rubriigis avaldatud vastustega korduma kippuvatele küsimustele. Sealt leiab häid soovitusi nii mõnelegi sagedasti kerkivale küsimusele.

Inspektsiooni nõuandetelefon 627 4144 on avatud igal tööpäeval kell 10–12 ja 14–16.