"Tuginedes 6. jaanuaril õppenõukogus toimunud arutelule Tallinna haridusameti plaanist Nõmme noortemaja üleviimiseks Pääsküla gümnaasiumisse väljendame muret tekkiva olukorra pärast, mille tagajärjel õpilaste arv langeb, õpitingimused märkimisväärselt mitmete ringide osas ei parane, vaid isegi halvenevad, ning mitmete ringide töö võib üldse võimatuks osutuda," ütleb kollektiiv ühisavalduses.

"Kaotame pikkade traditsioonidega, mitmekülgse, omanäolise, turvalise ja Nõmmele omase miljööväärtusliku õpikeskkonna. Haridusameti pakutud lahendused sisaldavad palju ebamäärasust ning kokkuvõttes ei toeta Nõmme noortemaja arengut. Ka oktoobris lastevanemate hulgas läbi viidud küsitlus näitas selget soovi jätkata senises asukohas," kinnitab õppenõukogu.

"On tekkinud tõsine olukord, kus Nõmme kogukonna jaoks 63 aastat rikkalike traditsioonidega kvaliteetset huviharidust ning miljööväärtust omav õpikeskkond on kadumas. Käesolevaga teavitame teid meie murest ja ootame toetust õpilaste, lastevanemate, Nõmme noortemaja kollektiivi ning piirkonna elanike vajadusi rahuldavate lahenduste leidmisel," kirjutasid õpetajad.

Nõmme noortemaja senises asukohas jätkamise toetamiseks on loodud ka petitsioon, millele on oma allkirja andnud juba enam kui 200 inimest.