"Indias vangi mõistetud Eestist pärit laevakaitsjate saatus ja nende lähedaste mure teeb meile kõigile haiget, me kõik mõistame nende valu," ütles presidendi avalike suhete nõunik Toomas Sildam.

"President Ilves on pidevalt informeeritud sammudest, mida Eesti välisministeerium ja teised ametkonnad probleemi lahendamiseks astuvad. Eesti kasutab kõiki diplomaatilisi võimalusi ja poliitilisi kontakte, et meie kaaskodanikest laevakaitsjad jõuaksid võimalikult kiiresti koju. Me teame, et see võtab aega. Koostöös välisministeeriumiga teeme praegu ka selgeks, millised on Indias armuandmise protseduurid, millistel tingimustel ja millise aja jooksul see seal üldse toimub. Peame ka oluliseks, et laevakaitsjatel oleks võimalikult palju infot enne otsustamist, kas senine kohtuotsus edasi kaevata või mitte," lisas Sildam.

Riigipea, kes on praegu töövisiidil Washingtonis seoses Maailmapanga digiteemalise arenguraporti esitlusega, on Sildami sõnul teadlik välisminister Marina Kaljuranna tänahommikusest kohtumisest India suursaadiku Ashok Kumar Sharmaga ning ministri ja saadiku vahel toimunud arutelust. President Ilves teab ka, et täna kohtus meie konsul laevakaitsjatega, kes andsid talle edasi kirjad lähedastele.

Indias vangi mõistetud laevakaitsjate lähedased tegid eile "Pealtnägija" vahendusel tavatu ühispöördumise, kus kirjeldasid oma tundeid ja olukorda ning mis lõppes konkreetse palvega presidendile ja peaministrile, et nad paluksid India riigijuhtidelt laevakaitsjatele armu.

"Härra president, härra peaminister. Pöördume teie poole: palun aidata meie mehi koju saada, kuna mehed on süütud ja me teame, et seal nad ei palu armu, sest nad teavad, et on süütud. Ma tean ja kõik teame, et teil on see võimalus Indialt armu paluda ja oma mehi siia Eestisse tagasi saada. Ainult teie saate meid praegu aidata, vähemalt proovida. Tuleb sellest välja midagi või mitte - palun vähemalt proovige seda teha," ütles üks lähedane lõpetuseks.