Portaal 7x7 saatis ametliku järelepärimise Komi haridus- ja noorsoopoliitika ministeeriumi pärast seda, kui eelmise aasta detsembri keskel sai teatavaks, et vabariigi raamatukogudest ja õppeasutustest eemaldatakse kirjandust, mis on välja antud Sorosi fondi toel.

Komi haridus- ja noorsoopoliitika ministri kohusetäitja Svetlana Moissejeva-Arhipova allkirjaga vastuses öeldi, et ministeeriumi andmetel avastati Uhta riiklikus tehnikaülikoolis ja soovitati eemaldada 413 raamatut ning Vorkuta polütehnikumis 14 raamatut. Viimases „utiliseeritakse raamatud paberihävitaja abil“.

Veel öeldakse kirjas, et Vorkuta mäemajanduskolledžis on 53 raamatut juba põletatud.

Kolledži raamatukogu juhataja Jelena Vassiljeva ütles 7x7-le, et raamatud põletati ära kolledži hoovis.

Detsembri keskel avaldati internetis Venemaa presidendi täievolilise esindaja loode föderaalringkonnas asetäitja Andrei Travnikovi kirja skaneeritud koopia. Kiri oli saadetud Komi valitsusjuhi asetäitja Tamara Nikolajeva nimele. Kirjas oli juttu sellest, et Sorosi fondi toetusel välja antud kirjandus „vormib noorte hulgas moonutatud ettekujutuse isamaa ajaloost ja populariseerib Vene ideoloogia jaoks võõraid seisukohti“ ning see tuleb eemaldada. Samuti avaldati internetis Moissejeva-Arhipova kiri regionaalsete kõrgkoolide ja kutsekoolide ning vabariikliku hariduse arendamise instituudi juhtidele, milles palutakse 14. detsembriks esitada andmed selliste raamatute olemasolu kohta õppeasutuste raamatukogudes.

Selle aasta novembri lõpus kuulutati Sorosi fond Venemaal mittesoovitavaks organisatsiooniks. Peaprokuratuur tegi kindlaks, et fond kujutab endast ohtu Venemaa põhiseadusliku korra alustele ja riigi julgeolekule.

Rahvusvaheline heategevuslik organisatsioon, mille on asutanud tuntud rahandustegelane ja filantroop George Soros, algatab ja toetab haridus-, kultuuri-, kunsti- ja terviseprogramme ning kodanikealgatusi, mis aitavad kaasa avatud ühiskonna ideede ja mehhanismide arengule.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid