Keskerakonna kongressil osales 1031 hääleõigusega delegaati. Kohtumääruses on kirjas, et 29.11.2015 toimunud Keskerakonna kongressi väljavõtte punktist 13 selgub, et põhikirja kinnitamise poolt hääletas 410 kongressi saadikut, mis ei moodusta kahekolmandikulist häälteenamust kongressil osalenud saadikutest. 1031 saadikust moodustab kahekolmandikulise enamuse vähemalt 688 saadikut.

Kohus viitas siinjuures nii Keskerakonna põhikirjale, erakonnaseadusele ja mittetulundusühingute seadusele, mis kõik nõuavad kohalolijate kahekolmandikulist hääleenamust.

Keskerakond kommenteeris, et kongressi valimistulemused kinnitas register ära, kui kinnitamata jäi hetkel tõepoolest põhikirja muutmine.

"Keskerakond ei ole selle otsusega rahul ning kasutab kindlasti määruskaebuse esitamise võimalust," teatas erakonna pressiesindaja Taavi Pukk.

Pukk lisas hiljem, et vahetult pärast Keskerakonna kongressi valimistulemuste väljakuulutamist kogunenud erakonna juhatuse uus koosseis otsustas mitte kinnitada Priit Toobali ja Lauri Laasi erakonnast välja arvamist.

"Tegemist oli konsensusliku otsusega. Seega on ka antud teema ammendatud," ütles Pukk.

Nii Keskerakonna juhatus kui ka volikogu on Puki sõnul olnud seisukohal, et Keskerakonna põhikirja punktist 7.3.2. tulenevat "põhikirja muutmise otsus tehakse osalejate kahekolmandikulise häälteenamusega" käsitletakse kui hääletusel osalejate kahekolmandikulist häälteenamust.

"2011. aasta Keskerakonna kongressil, mil muudeti samuti põhikirja, oli analoogne olukord, kuid siis mingit probleemi muudatuse registreerimisega ei tekkinud. Seega eeldame, et ka käesolev segadus leiab kiire lahenduse," teatas Pukk.

Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab leidis, et põhikirjamuudatuste vastuvõtmine ebapiisava häältearvuga on täiesti selge ja seetõttu on põhikirjamuudatused kehtetud ja kehtib eelmine põhikiri. Selle kohaselt tuleb kuriteos süüdi mõistetud inimesed erakonnast automaatselt välja arvata.

Aabi sõnul peab erakonna juhatus Toobali ja Laasi väljaarvamise vaid kinnitama, sest väljaviskamise kohustus tuleneb põhikirjast. Toobal töötab praegu Keskerakonna peasekretärina. Samuti ei saa Keskerakonnal olla nelja aseesimeest. Keskerakonna esimees Edgar Savisaar nimetas oma aseesimeesteks Siret Kotka, Jaanus Karilaiu, Olga Ivanova ja Yana Toomi.