Seoses tugeva lumesajuga on kõikides linnaosades käsil intensiivsed lumekoristustööd. Eriti keerulised on koristustööd vanalinna kitsastel tänavatel, teatas munitsipaalpolitsei.

Autojuhtidel palutakse juhinduda talvisest parkimiskorraldusest, et võimaldada lumekoristustehnikal teha oma tööd.

Mupo patrulli öine kontrollkäik näitas, et paraku on talvise parkimiskorralduse eirajaid lubamatult palju - 22-l juhtumil oli tegemist rikkumisastmega, mille puhul trahviteate väljakirjutamine oli möödapääsmatu. Lähiajal on mupo sunnitud lumekoristust takistavaid sõidukeid vajadusel teisaldama hakkama.

Ühtlasi juhib muitsipaalpolitsei tähelepanu, et kinnistu ja ehitise omanikul on kohustus teostada kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal heakorratöid, sealhulgas lumekoristust ja libedusetõrjet.

Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a rasked ilmaolud). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

Libedusetõrjeks tuleb kasutada puistegraanuleid, mille läbimõõt on 2-6 mm. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide.

Tänase päeva jooksul on mupo lühinumbrile tehtud ligi 30 väljakutset – kõik seoses koristamata lumega.