Toobal küsib, kuidas on IRL-i ametnikel ligipääs informatsioonile, millised menetlused (sh jälitustoimingute teostamise faasis) on Eesti Vabariigi ametkondades hetkel teostamisel.

Toobali kirja ajendas täna Eesti Päevalehes ilmunud Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) peasekretäri Kert Karuse vastulause 11. jaanuaril Ärilehes ilmunud intervjuule „Hiigelpettuse süüdistuse saanud suurärimees: tegelikult uuritakse, kuidas rahastatakse IRL-i”.

Karus kirjutas vastulauses: „Artikkel esitab spekulatsioone, millel puudub alus. Esitatud väited, nagu oleks IRL võtnud juriidilistelt isikutelt laenu ja seda uuriks õiguskaitseorganid, on valed. IRL-i majandustegevust ei uuri ükski Eesti Vabariigi ametkond ja IRL ei ole võtnud üheltki isikult laenu, Kristina Tauts, kellele Lembit Eespäev viitab, ei ole kunagi olnud vastutav erakonna rahaasjade eest ja lahkus erakonnast augustis 2015. Temaga erakonna rahaasjade sidumine on meelevaldne.

Kriminaalmenetluse seadustiku ptk 31 sätestab kriminaalmenetluses toimuvate jälitustoimingutega seonduva, mh selle, et jälitustoimingutega kogutakse tõendeid võimaliku kuriteo kohta ning seda tehakse varjatult.

Eeltoodust tulenevalt soovib Toobal teada:
1) Kuidas on IRL-i ametnikel ligipääs informatsioonile, millised menetlused (sh jälitustoimingute teostamise faasis) on Eesti Vabariigi ametkondades hetkel teostamisel?
2) Kas seesugune informatsioon on kättesaadav kõigile valitsuskoalitsiooni osapooltele või ainult IRL-ile?