35 laevakaitsjat, nende seas 14 Eesti kodanikust laevakaitsjat peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris ning nad on sellest ajast alates läbinud mitu kohtuastet.

Advokaatidelt saadud info kohaselt on India prokuratuuril võimalus ka värske õigeksmõistev otsus 90 päeva jooksul edasi kaevata, mistõttu saab meeste pääsemises lõplikult kindel olla alles siis, kui nad on Eestis.

Meeste lõputu ootamine ja solgutamine India kohtusüsteemis sai alguse juba rohkem kui 4 aastat tagasi.

2013

12.10 – India rannavalve peab kinni USA firma AdvanForti piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio. Laeva pardal on 31 automaatrelva ja 5000 ühikut laskemoona. Politsei algatab juurdluse laeva kümne meeskonnaliikme ja 25 relvastatud laevakaitsja kohta. Laevakaitsjate seas on ka 14 Eesti kodanikku. Politsei sõnul polnud laevameeskonnal dokumente relvastuse ja laskemoona omamise kohta. AdvanForti esindaja sõnul olid relvad registreeritud ja litsentseeritud.

18.10 – Meeskond ja laevakaitsjad võetakse vahi alla, advokaat esitab kautsjonitaotluse.

30.10 – Tuticorini linnakohus ei vabasta vahistatuid kautsjoni vastu.

10.12 – Laevakaitsjate advokaat esitab uue kautsjonitaotluse.

26.12 – Linnakohus otsustab laevakaitsjad kautsjoni vastu vabastada.

27.12 – AdvanFort tasub kautsjoni: 118 eurot iga mehe kohta, kokku 4130 eurot. Kohtunik otsustab sellegipoolest laevakaitsjate vabastamise edasi lükata. AdvanForti advokaadid vaidlustavad otsuse edasilükkamise.

30.12 – Prokuratuur esitab laevakaitsjatele süüdistuse.

2014

8.01 – Tuticorini linnakohus teatab kautsjoniotsuse tühistamisest ja otsustab laevakaitsjad vahi alla jätta. Põhjendus: laevakaitsjad olevat oht India rahvuslikule julgeolekule.

10.01 – Laevakaitsjaid süüdistatakse kolmes rikkumises: ebaseaduslikus kütuse tankimises, relvade käitlemises ja territoriaalvetesse sisenemises.

21.02 – Laevakaitsjate advokaadid esitavad Madrase ülemkohtule kautsjoni vastu vabastamiseks uue taotluse.

8.03 – Linnakohus pikendab laevakaitsjate vahi all viibimist.

26.03 – Tuticorini linnakohus otsustab laevakaitsjad vahi alt kautsjoni vastu vabastada. Otsus kohustab neid jääma Chennaisse ja kaks korda päevas (kell 10 ja 20) politseijaoskonnas allkirjaga oma kohalolu registreerima.

2.04 – Laevafirma tasub uue u 30 000 euro suuruse kaotsjoni.

5.04 – Laevakaitsjad vabastatakse vahi alt.

10.04 – Tamil Nadu osariigi ülemkohus otsustab võtta menetlusse Eesti laevakaitsjate vastu esitatud süüdistustest loobumise taotluse.

22.04 – Tamil Nadu ülemkohus otsustab jätkata arutelu kahe kuu pärast.

10.06 – Istung jääb ära, sest prokurör ei ilmunud kohale.

24.06 – Laevakaitsjate asjas õnnestub pidada uus istung. Midagi ei otsustata.

9.07 – Tamil Nadu osariigi kohus otsustab, et süüdistused on alusetud. India võimud ei tagasta kaitsjatele neilt konfiskeeritud passe ja isiklikke esemeid.

August – Välisministeerium annab laevakaitsjatele elamiskulude tasumiseks laenu.

September – India politsei esindaja kaebab laevakaitsjate juhtumi India ülemkohtusse.

2015

28.04 – India ülemkohus kuulab ära laevakaitsjate advokaadi ja lõpetab arutelu.

Juuli – India ülemkohus teatab, et ei võta laevakaitsjate kohtuasja arutlusele, ja saadab kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse Madurais.

11.08 – Osariigi kõrgeim kohus alustab laevakaitsjate istungeid.

03.12 – Süüasja arutamine.

17.12 – Lõpeb laevakaitsjate süüasja arutelu. Otsus kuulutatakse välja 11. jaanuaril.

2016

11.01 – Tuticorini kohus mõistab laevakaitsjad viieks aastaks vangi.

27.01 - Laevakaitsjad otsustavad süüdimõistva kohtuotsuse edasi kaevata, esitades India kõrgemale kohtule apellatsioonikaebuse ja kautsjoni vastu vabastamise taotluse.

11.02 - Toonane välisminister Marina Kaljurand teatab, et välisministeerium valmistab ette vangide vahetamise lepingut Indiaga, et laevakaitsjad saaks karistust kanda kodumaal.

15.02 - Veebruari keskpaigast kuni sügiseni ei ole Eestil Indias suursaadikut, sest eelmine suursaadik Viljar Lubi lahkub enne ametiaja määratud lõppu.

16.02 - Arutatakse laevakaitsjate kautsjoni vastu vabastamist. Sõna saavad kaitseadvokaadid.

24.02 - Arutelu laevakaitsjate kautsjoni vastu vabastamise üle jätkub.

29.02 - Laevakaitsjate kautsjonitaotlus lükatakse tagasi. Uue taotluse esitamise võimalus on 1. juunil toimuma pidanud istungil.

31.05 - 1. juuniks välja kuulutatud kohtuistung lükatakse paari nädala võrra, 15. juunile edasi, kuna kohtust puudusid mehi varem esindanud advokaat ja prokurör.

15.06 - Kohtuistung laevakaitsjate üle lükatakse edasi 5. juulile.

5.07 - Istung lükatakse kolmandat korda edasi. Põhjuseks tuuakse kohtuniku puhkus.

7.07 - Valitsus kiidab heaks vangide üleandmise leppe Indiaga.

19.07 - Eesti välisministeerium saadab India kolleegidele vangistuses viibivate laevakaitsjate kaasuse asjus noodi.

2.08 - Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk külastab Eesti laevakaitsjaid Chennai vanglas ning kohtub vanglaülemaga.

19.10 - India ülemkohtus toimub istung Eesti laevakaitsjate edasikaebuse arutamiseks.

27.10 - India valitsus kiidab heaks Eestile vange välja anda võimaldava leppe.

08.11 - India kohtus toimub istung Eesti laevakaitsjate kaebuse osas.

15.11 - Eesti allkirjastab New Delhis Indiaga vangide üleandmise leppe.

21.11 - Tamil Nadu ülemkohtu Madurai harus toimub järjekordne kohtuistung laevakaitsjate kassatsioonikaebuse asjas.

30.11 - Tamil Nadu Ülemkohtu Madurai harus lõpetab Eesti laevakaitsjate kassatsioonikaebuse kuulamised ning asub otsust tegema.

2017

19.01 - Välisminister Sven Mikser lubab vajadusel arutada laevakaitsjate kulude hüvitamist.

23.03 - President Kersti Kaljulaid kuulutab välja riigikogus vastu võetud seaduse, millega ratifitseeriti Eesti ja India vahelise kohtulikult karistatud inimeste üleandmise kokkulepe.

06.10 - Laevakaitsjate advokaadid teatavad, et apellatsioonikaebust menetlenud Tamil Nadu Ülemkohtu Madurai haru kohtunik taandas end protsessist.

10.10 - Välisminister Sven Mikser kutsub välja India suursaadiku Helsingis seoses infoga, et apellatsioonikaebust menetlenud kohtunik taandas end protsessist.

18.10 - Tamil Nadu Ülemkohtu Madurai haru kohtunik, kes end protsessist taandas, teatab, et jätkab siiski protsessi juhtimist.

31.10 - Välisministeeriumi asekantsler ja Eesti konsul kohtuvad Indias kinnipeetud laevakaitsjatega, et arutada senist kohtumenetlust.

03.11 - Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk ja Eesti suursaatkonna konsul Indias Mats Kuuskemaa kohtuvad vanglas olevate Eesti laevakaitsjatega.

06.11 - Tamil Nadu Madurai haru ülemkohus kuulab laevakaitsjate advokaatide seisukohti.

07.11 - Kohus kuulab süüdistaja argumente.

27.11 - India Tamil Nadu Madurai haru kohus rahuldab aastaid Indias vangis olnud laevakaitsjate apellatsioonikaebuse ja mõistab nad õigeks.

28.11 - Laevakaitsjad pääsevad pisut pärast kella üheksat hommikul Eesti aja järgi Chennai vanglast välja ja liiguvad lennujaama lähistele hotelli. Eesti konsul Mats Kuuskemaa tegeleb neile konsulaarabi andmise ning dokumentide vormistamise ja infovahetusega.

29.11 - Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk jõuab Eestist Indiasse ja kohtub Chennais laevakaitsjatega. Kohtumisel arutatakse olmeküsimusi ning edasisi samme. Õhtul kohtub Kolk ka Tamil Nadu peaprokuröriga.

30.11 - Asekantsler Kolk kohtub teiste seas Tamil Nadu politsei peadirektoriga, sise- ja välisasjade riigisekretäridega, osariigi peasekretäriga, kohaliku kaitsepolitsei juhtide ja osariigi peaministriga, mis on väga haruldane ja positiivne.