PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Helen Neider-Veerme sõnul on oluline panustamine rahvusvahelisse koostöösse ja kriiside lahendamisse nende tekkekohas. „Kriisi epitsentris omandatud teadmised ja kogemused on Eestisse väga oodatud ja vajalikud,“ ütles Neider-Veerme.

Selleks, et olla valmis pagulaste ümberpaigutamiseks Itaaliast Eestisse, saadeti novembris 2015. aastal Itaaliasse rände sideohvitser, kes vahendab teavet rände olukorra ja inimesi üle piire toimetavate kurjategijate kohta. Eesti ametnik jääb esialgsete kavade kohaselt Itaaliasse 2016. aasta kevadeni.

Lõppenud aasta uudseimaks kogemuseks on 41 Eesti politseiniku saatmist Sloveeniasse piiril turvalisust tagama. ESTPOL1 ja ESTPOL2 üksustes töötanud ametnike ülesandeks oli toetada Sloveenia politseid piirile saabuvate välismaalaste registreerimisel ja avaliku korra tagamisel, samuti õigusrikkumiste ärahoidmisel ja Schengeni piiril patrullimisel. Eesti politseiüksused saadeti Sloveeniasse sealse siseministri palvel ja see oli esimene taoline rändekriisist põhjustatud abipalve teistele EL riikidele.

2015. aastal osales PPA 122 ametnikuga ka viieteistkümnel Frontexi (Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur) ühisoperatsioonil. Nende käigus tegelesid Eesti ametnikud maismaa- ja merepiiril patrullimisega, dokumentide kontrollimise ja ebaseaduslikult saabujate küsitlemisega erinevates riikides. Eesti ametnikud ja tehnika olid EL välispiiride valvamisel abiks kokku 13 riigis - Kreekas, Bulgaarias, Ungaris, Norras, Soomes, Lätis, Leedus, Rumeenias, Itaalias, Hispaanias, Tsehhis, Saksamaal, Hollandis.

Piirivalvurite ja politseinike keerukamateks ülesanneteks olid merepiiril patrullimine. 2015. aasta alguses töötati Lampedusa saare lähistel Itaalia ja Liibüa piiril ja aasta lõpus saadeti paat patrullima Chiose saare lähistele Kreeka ja Türgi vahelisele merepiirile. Merepiiril patrullimise teevad keerukaks Eesti oludest erinevad tingimused, samuti saabub merepiiride kaudu hulgaliselt ebaseaduslikke sisserändajaid. Tihti avastatakse nende patrullide käigus kehvas olukorras sisserändajate paate, kust tuleb päästa inimesi.

Rändekriisiga silmitsi seisvaid riike on piirivaatlustega toetatud ka õhust. Nii töötas Eesti PPA vaatluslennuk 2015. aasta kevadel Kreekas Kalamata piirkonnas ja aitas tuvastada ebaseaduslike piiriületuste katseid. Bulgaaria ja Türgi piirile saadeti abivahenditeks ka väiksemat tehnikat, peamiselt toetamaks kohalikke piirivalvureid ebaseaduslikult saabujate transpordivahenditest avastamisel või piiri lähistelt ebaseaduslikult saabunute leidmiseks.

Suurendamaks valmisolekut osaleda ka rändekriisi lahendamisega seotud rahvusvahelise koostöö organiseerimisel, laiendati mullu PPAs reservüksuse liikmete arvu, keda vajadusel saadetakse Frontexi ja EASO (Euroopa Varjupaiga Tugiameti) koordineerimisel toimuvatele operatsioonidele rändesurve all olevatesse riikidesse. Koostöö rahvusvaheliste partneritega Euroopa rändekriisi lahendamisel jätkub ka alanud aastal.