„Sotsiaalsete abivahendite müümise ja rentimise korraldust muutes lubati puudega inimestele senisest soodsamaid hindu ja laiemaid valikuvõimalusi. Reaalselt tähendab uus kord väga paljudele ootamatut ja ebaõiglast hinnatõusu. Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknal tuleb petetud inimeste ees vabandada ning tekitatud segadus kiiremas korras lahendada, mitte vastutust mujale veeretada,“ lausus Simson.

„Taaskord võeti väga tundliku sihtrühma osas vastu põhimõttelised muudatused ilma vajaliku analüüsi ja eeltööta. See on muutunud juba halvaks tavaks. Ühtlasi on puudega inimeste teavitamine uue korralduse osas olnud täiesti puudulik. Kui enne seadusemuudatust kinnitati avalikkusele, et abivahendite ostu- ja renditeenus ei kalline, siis ministeerium peab selle ka tagama,“ rõhutas Simson.

1. jaanuaril muutus süsteem, kuidas puuetega inimesed saavad endale abivahendeid (ratastoole, karke, käimisraame jms) osta ja rentida. Seni kompenseeris riik kindla protsendi abivahendi ostu-või rendihinnast, kuid nüüd kehtestati piirmäär iga abivahendi keskmise hinna alusel. Süsteemimuudatus tõi kaasa hinnatõusu kõigile, kes kasutavad turu keskmisest kallimaid abivahendeid.