„Alguses vaatasime, et ega hauda pole rüüstatud. Hauaplatsi ääristanud kivid olid segi paisatud ja avanev vaatepilt trööstitu,” rääkis Aarno Helvik. Mees kinnitas, et tal poleks kalmistule etteheiteid, kui plats oleks pärast ka korrastatud või plaanitavatest töödest oleks teada antud, kuna hauaplats on tema nimel. Nüüd aga tuli hauaplatsile minnes ootamatult vastamisi seista robustse vaatepildiga. „Saan aru, et kalmistu teeb hooldetöid, kuid kas seda ei saaks teha humaansemalt?”

Helviku sõnul öeldi talle Liiva kalmistu kontorist, et matmispaiga kasutuslepingu puudumisel pole kohustust hooldetöödest teada anda. Samuti öeldi tema sõnul loodusjõududele viidates, et plats tuleb maetute lähedastel endil korda teha. „Seda me esimesel võimalusel ka teeme,” kinnitas Helvik, kes on aga siiski hämmeldunud, et töödest talle teada ei antud. „Olen Talinna linna kodanik ja minu andmed on kõikides registrites olemas,” rõhutas ta. Samuti imestas Helvik, miks valiti hooldustöödeks jõulueelne periood. „Suvel kasvab seal piltlikult öeldes rinnuni ulatuv rohi ja see ei tundu küll kedagi segavat.”

Liiva kalmistu juhataja Eha Mäe selgitas, et hauaplatsilt juuriti välja tormituulega murdunud puu. „Seal sai välja võetud känd, aga ei jõutud veel platsi siledaks teha. Kõik võtab aega – meil langes selle eelmise tormiga päris palju puid maha. Me ei jõua kõiki töid teha ühekorraga ja igal pool,” selgitas Mäe ja kinnitas, et üldiselt täidetakse hooldustöid tehes ära ka auk ja tehakse tasandustööd.

Helviku platsi kõrval on näha ka üht kändu. Seal kasvanud puu murdus Mäe sõnul tormi ajal umbes kahe meetri kõrguselt. „Selle känd jäi, kuna see ei olnud platsi peal. Aga see teine oli tormiga maha murdunud ja känd üleval – selliselt me kände maha ei jäta,” selgitas kalmistu juhataja.

Jõululaupäevaks oli haual murdunud puu jõutud küll välja juurida, kuid auku täita veel mitte. Nüüd aga peabki haua silumine kevadet ootama jääma, kuna külmunud maaga ei saa selliseid töid teha. Sarnaselt jäid enne külmade saabumist korrastamata veel üksikud hauad. Võrdluseks, et tormidega murdus kalmistul suisa paarkümmend puud.

Kuigi puu väljajuurimisega tekkinud auk Mäe kinnitusel harilikult täidetakse, siis tööd jätkub ometi ka platsi omanikule. „Kui on tormikahjustus, siis me korjame küll puud ära, aga põhiline platsikorrastustöö jääb iseenesest inimese kanda. Seal oli känd ka mõned paekivist äärekivid üles tõmmanud – sellised korrastustööd jäävad platsiomaniku teha,” selgitas Mäe. „Me seda vastutust endale ei võta, kui on loodusjõudude tõttu sellised asjad juhtunud.”

Mäe kinnitusel püüdis ta platsiomanikuga ka ühendust võtta, kuid kuna sel platsil pole kasutuslepingut, siis polnud kontoril ka platsikasutaja värskeid andmeid. „Seal, kus meil olid lepingud tehtud, seal ma ka teatasin, et selline asi juhtus,” sõnas Mäe.