Eesti perearstide selts on käesoleva aasta 9. septembril esitanud kirjalikud seisukohad määruse muudatusele, kuid ei ole vaatamata korduvatele pöördumistele vastust saanud. Perearstid ei hakka alates 1.01.16 tegelema sotsiaaltöö valdkonda kuuluvate isikliku abivahendite tõendite väljastamisega, kuna see ei ole tervishoiukorralduslikult otstarbekas, teatas perearstide selts.

„Abivahendite tõendite väljastamine ei ole arsti töö,“ selgitab perearstide seltsi juht dr Diana Ingerainen. „Tegemist on patsientide raviks ja ennetustööks mõeldud aja väärkasutusega. Elukauge määruse järgimine tähendaks seda, et patsientide terviseprobleemide lahendamiseks jääb veelgi vähem aega ja seda me lubada ei saa.“

Perearstid on seisukohal, et tõendite väljastamine peab käima sotsiaalvaldkonna kaudu ning arstide prioriteediks on jätkuvalt ennetustöö ning nõustamine. Perearstid on otsustanud järgida nimetatud põhimõtet ning teatavad, et abivahendite tõendite väljastamisküsimustega seonduva info jagamisega tegeleb 1. jaanuarist sotsiaalministeerium.

Sotsiaalministeerium lubab oma kommentaaris, et abivahendi määramine läheb lihtsamaks nii abivahendi saajale kui ka arstile.

Ministeerium:

Ka täna määravad pere- ja eriarstid abivahendi vajadust, see ülesanne on arstidel olnud juba aastaid. Küll aga on tänane praktika ebaühtlane ning koormav, sest arstid kirjutavad tõendi ja peavad selles kirjeldama abivahendit, mida nad määravad. 01.01.2016 jõustuva regulatsiooniga muutub abivahendi vajaduse määramine ühetaoliseks ja lihtsustub oluliselt. Me oleme ette näinud ka võimaluse kasutada üleminekuaega, mis tähendab, et järgmise aasta jooksul saavad arstid soovi korral väljastada tõendeid, kirjeldades abivahendi vajadust nagu tänagi ehk vabas vormis. Kuid see ei tundu olevat eriti säästlik lahendus kummalegi poolele. Lõplikud otsused konkreetse toote osas teevad juba abivahendi saaja ja pakkuja omavahelises koostöös, nagu ka täna.

Nii arstidele kui teistele spetsialistidele on loodud eraldi abivahendite teatmik, kust saab väga kiiresti leida vajaliku abivahendi info.

Kuna nimetatud muudatus sotsiaalhoolekandeseaduses võeti vastu juba 2014. aastal, on praeguseks toimunud 23 arstidele ja teistele valdkonna spetsialistidele suunatud infotundi üle Eesti, vähemalt 1 igas maakonnas. Infotundides on osalenud kokku 327 pere- ja eriarsti ning õde. Kokku on lepitud veel mõned infotunnid jaanuari. 2016. aastal jätkatakse vajalike teavitustegevuste ja infopäevadega ning vastatakse tõusetunud küsimustele nii Astangu Keskkonnakohanduste ja abivahendite Teabekeskuse kui ka sotsiaalkindlustusameti poolt.

Seda kõike tehakse ühiselt selleks, et nendel inimestel, kes vajavad abivahendit, oleks lihtsam ja parem.