"Rahvastikuregister viiakse terviklikul kujul üle SMIT-i, kus jätkub töö Eesti rahvastiku üle arvestuse pidamisel," lausus siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.

SMIT-i piirivalve ja rahvastikukorralduse valdkonnajuhi Allan Poola sõnul on rahvastikuregistri teenus SMIT-ile uus ülesanne, sest see on asutuse esimene avalik teenus nii tavainimesele kui erasektorile. "Kindlasti on tegemist suuremahulise muudatusega ja kuigi oleme teenuse ülevõtmiseks teinud pikalt ettevalmistustööd, oleme jaanuari esimestel tööpäevadel teenuse lühiajalisteks häireteks valmis," lisas Poola.

Kui seni on inimesed õigustatud huvi korral saanud rahvastikuregistri andmeid AS Andmevarast, siis nüüd tuuakse teenus inimestele lähemale.

Nimelt juhul, kui soovitakse vähem kui 20 inimese andmeid, väljastab need inimesele lähim maavalitsus. Riigilõiv rahvastikuregistri andmete väljavõtte või väljatrüki eest on ühe inimese andmete kohta 5 eurot. Seni on õigustatud huvi korral päringuid tehtud kuni paarsada korda kuus.
Enamasti puudutavad päringud pärimismenetlust, hauaplatside omanikke jne.

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 inimese kohta, võimaldab andmetele juurdepääsu SMIT ning selleks tuleb pöörduda SMIT-i poole e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee või telefonil 612 4444.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus pakub Eesti riigi siseturvalisusega seotud, sealhulgas kriitiliste infosüsteemide, haldus- ja arendusteenuseid päästeametile, politsei- ja piirivalveametile, häirekeskusele, sisekaitseakadeemiale ning siseministeeriumile.

Rahvastikuregister kui riigile strateegiliselt oluline andmebaas viiakse SMIT-i üle seoses AS Andmevara müügiga. Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Registri haldamise ja arendamise eest vastutab siseministeerium.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid