Terviseametil on aga üha raskem leida perearsti omavalistustesse, kus nimistud väiksemad kui seadustes nõutud 1200 inimest. Nii ongi hakatud väiksemaid nimistuid liitma suurematega, vahendab ERR Uudised.

Jõulumeeleolust Varstu elanike seas rääkida ei saa. Teviseameti otsus, sulgeda kohalik perearstipraksis, muudab senist elukorraldust oluliselt.

Terviseamet toob praksise sulgemiseks kaks põhjendust: esiteks polevat 625 inimesega nimistu jätkusuutlik, teiseks on Varstus juba pikemat aega probleeme perearstiteenuse kättesaadavusega, sest kohapeal pole arsti.

"Terviseametina oleme püüdnud tagada seal arstiabi ja sõlminud arstidega lepingud, et nad oleksid seal koha peal, aga kahjuks seda lepingut rikuti," ütles terviseameti peremeditsiini osakonnajuhataja Pille Saar.