Ida päästekeskuse tuleohutuskontrollibüroo inspektorid kontrollisid Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Kiviõlis ja Rakveres kokku 29 kaubanduskeskust ja kauplust. Tuleohutusnõuded olid täidetud 18 kaubandusettevõttes, 11 kontrollitud kohas leiti puuduseid tuleohutusnõuete täitmisel. Kahes kaubandusettevõttes oli tuleohutusnõuete eiramise tõttu põhjust alustada väärteomenetlust, mille tulemusel määratakse seadusest tulenevalt ka trahv. Füüsilisele isikule on maksimaalne trahvimäär 1200 eurot ja juriidilisel isikul 3200 eurot.

Reidi ajal tuvastati erinevaid puuduseid, kuid peamiseks rikkumiseks oli kauba ladustamine evakuatsiooniteedel. Peale selle oli kaubanduskeskuseid ja kaupluseid, kus evakuatsioonipääsud olid võtmega avatavad või olid tuletõkke uksed avatud, mis ohu korral ei oleks oma funktsiooni täitnud. Mõnes kohas oli probleeme evakuatsioonivalgustitega või olid tulekustutid aegunud.

"Tuleohutusnõuete täitmise seisukohast peavad evakuatsiooniteed olema kergesti läbitavad ja lihtsalt leitavad. Kaubanduskeskusi ja kauplusi külastavad, eriti jõulude eelsel ajal, paljud inimesed. Kui peaks juhtuma olukord, kus paanikasse sattunud inimestel on kiiresti vaja hoonest välja saada, siis on juba hilja midagi ette võtta evakuatsiooniteede ja -pääsude lihtsaks ja kiireks läbimiseks. Kõik kauplused peaksid hea seisma selle eest, et nende külastajatel ja ka nendes töötavatel inimestel oleks hoones viibimine ja vajadusel sellest kiiresti väljamine turvaline," ütles Ida päästekeskuse tuleohutusjärelevalve büroo juhataja Maarika Kõiv.

Kahes kaubandusettevõttes oli probleeme ka automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemiga, need olid hooldamata. "Kui automaatset tulekahjusignalisatsiooni süsteemi ei hooldata korrapäraselt, siis ei saa olla kindel, et tulekahju korral süsteem tööle rakendub ja ohust teada annab, et saaks alustada evakuatsiooniga," lisas Kõiv.

"Tuleohutusnõudeid tuleb täita kogu aeg, mitte oodata inspektorite sekkumist ja sellega kaasnevaid menetlustoiminguid," ütles Marti Siim, päästeameti Ida päästekeskuse juhi asetäitja järelevalve alal, ja lisas, et tuleohutusnõuete täitmine iga ettevõtte ja asutuse kohustus.

"Kui juhtub õnnetus, siis on hilja tõdeda, et oleks võinud teha teisiti. Meie kontrollime erinevaid asutusi ja ettevõtteid regulaarselt, kuid eelkõige peaksid kõik asutuste ja ettevõtete juhid ise muret tundma ja tegutsema selle nimel, et nende hoonetes oleks kõigil võimalikult turvaline olla," ütles Marti Siim.

Reidi käigus vaadati üle ka kaubanduskeskustes olevad pürotehnika toodete müügipunktid. Probleeme nendes kauplustes sel aastal ei tuvastatud.

Päästeameti järelevalveinspektorid jätkavad reidide ja kontrollide korraldamist.