„Me toetame rahvusvahelise kogukonna rolli tugevdamise kurssi interneti haldamisel ning globaalse poliitika väljatöötamisel selles vallas. Me leiame, et seda tuleb teha juhtivate rahvusvaheliste institutsioonide, kaasa arvatud ÜRO egiidi all, toetudes sealhulgas rahvusvahelisele telekommunikatsiooni liidule (ITU),“ ütles Medvedev, rõhutades samal ajal, et üksikud riigid ei saa asuda ülemaailmse võrgu universaalse regulaatori rolli. Medvedev väljendas veendumust, et globaalne võrk peab jääma avatuks, globaalseks ja jagatud ressursiks, vahendab RIA Novosti.

Internet on Medvedevi sõnul kaitsetu häkkerite ees, seda kasutavad aktiivselt ära terroristid, mida demonstreerisid hiljutised rünnakud Pariisis. Lisaks sellele on Medvedevi sõnul tekkinud terved uued elektroonilise jälitamise süsteemid, mis ähvardavad riikide julgeolekut ja suveräänsust ning õhutavad informatsioonilise relvastumise võidujooksu.

Rahvusvaheline kogukond peab koostama riikide käitumisreeglid inforuumis, teatas Medvedev. „Meie seisukoha järgi peavad sellised reeglid põhinema jõu mittekasutamise, riikliku suveräänsuse austamise, riikide siseasjadesse mittesekkumise ning inimeste põhiõiguste- ja vabaduste järgimise reeglitel,“ lisas Medvedev.