Keskerakond esitas täna riigikogu juhatusele eelnõu, milles tehakse valitsusele ettepanek võtta vastu rida meetmeid iseseisva kaitsevõime tugevdamiseks.

Keskerakond soovib, et siseministeeriumi juhtimisel tuleb koostada koostöös kohalike omavalitsuste ja kaitsejõududega elanikkonna kaitseolukorra analüüs ja vastavalt saadud tulemustele töötada välja vajalikud meetmed. Vajalikud meetmed tuleks ette näha alates operatiivsest teavitussüsteemist kuni füüsiliste varjendite ja evakuatsioonisüsteemideni. Tagada inimeste ellujäämine kriisiolukordades suurõnnetustest kuni sõjategevuseni ning välja töötada praktilised juhendid ja õppematerjalid avalikkusele.

Kaitsejõudude iseseisva heidutus- ja kaitsevõime tõstmiseks tuleb planeerida ja teostada alljärgnevad investeeringud:

1. Kaitseväe ja kaitseliidu manööver- ja toetuskompaniide ning kaitseliidu võitlusgruppide enesekaitsevõimekuse täiendamiseks hankida ülilühimaa (kuni 10 km) õlaltlastavad õhutõrjeraketid, eesmärgiga vajadusel piirata vaenulike lennumasinate tegutsemisvabadust kogu Eesti territooriumil. Keskerakond mainis eraldi Poola päritolu süsteeme Grom.

2. Vastavalt kehtivale hankelepingule hankida täiendavalt Ühendriikidest 40 Javelin tankitõrjesüsteemi eesmärgiga tugevdada kaitseväe ja kaitseliidu tankitõrjevõimekust.

3. Töötada välja Eesti rannikuseire ja -kaitse kontseptsioon ning arenduskava võimalike sõjaliste ohtude vastu merelt. Kontseptsioon peab toetama rahuaegset riigi kohustust tagada territoriaalvetes mereohutus ja keskkonnakaitse.

4. Sõjaliste operatsioonide juhtimise tarbeks planeerida ja tagada üleriigilise fiiberoptilise lairibavõrgu (ESTWIN) integreerimine riigikaitsesidevõrku koos vastavate turvanõuetega.