„Tartu on rikka kirjanduseluga linn ning väärib seda aunimetust igati. Tiitli saamisele eelnes põhjalik eeltöö koos Tartu kirjandusringkondade ja kultuuriasutustega, kelle kanda jääb paljuski ka edasine sisuline tegevus. Kirjanduslinna tiitel toob kindlasti meie kultuuriellu rohkelt uusi värve,“ kommenteeris Tartu linnapea Urmas Klaas eile saabunud otsust.

Juba mitme aasta eest käisid kirjandusringkonnad Tartule välja idee kandideerida UNESCO loovlinnade võrgustikku ning taotleda linnale kirjanduslinna tiitel. Tänavu suvel esitas Tartu linn UNESCO peadirektoraadile võrgustikku vastuvõtmiseks ametliku taotluse.

Eelmise aasta sügisel moodustas linnavalitsus erinevaid huvigruppe esindava komisjoni eesotsas linnapeaga, mis töötas välja Tartu kirjanduslikud eesmärgid ja tegevussuunad. Nendeks said lugemisharjumuse edendamine, professionaalse kirjanduselu arendamine ja rahvusvahelise koostöö suurendamine, kirjandusõppe, tõlketegevuse ja loovkirjutamise arengu soodustamine, sõna- ja loomevabaduse kaitsmine avatud kodanikuühiskonna edendamiseks ning kirjanduskultuurilise mitmekesisuse toetamine. Mitmed ideed on tänaseks ellu viidud: iga-aastane Tartu lastekirjanduse auhinna väljaandmine, programm „Kirjanikud kooli“ linna üldhariduskoolides, lasteaiaõpetajate koolitamine väärt lastekirjanduse ja loovuse teemadel.

Tartu viis eesmärki pandi kirja ka UNESCOle esitatud taotluses, mis sündis linna kultuuriosakonna ja Eesti Kirjanduse Seltsi koostöös. Taotlusvormis nõutud kolme rahvusvahelise algatusideena käib Tartu välja linnaruumi kirjanduslikud projektid (pilootprojektina bussiluule Tartu bussides), tudengite tõlkekoostöö partnerriikide autorite tutvustamiseks ja linnade äärealasid tutvustava kirjandusliku mitte-linna projekti, mille sihtrühmaks on eelkõige tekstide loojad ja mittetraditsioonilisi elamusi otsivad kohalikud ning turistid.

Kirjanduslinna tiitlit hakkas UNESCO peadirektoraat linnadele andma 2004. aastal. Igal aastal tuleb esitada aruanne tegevusplaani ellurakendamise ning selle mõjude kohta. Koos Tartuga võeti tänavu UNESCO kirjanduslinnade sekka Barcelona, Bagdad, Ljubljana, Lviv, Uljanovsk, Montevideo, Nottingham ja Obidos.

UNESCO kirjanduslinna tiitli on enne saanud Edinburgh, Dublin, Reykjaviķ, Melbourne, Iowa, Norwich, Krakow, Praha, Heidelberg, Granada ja Dunedin. Ühtegi Balti- ega Põhjamaade linna pole seni kirjanduslinna tiitliga pärjatud.