„Oleme korduvalt rõhutanud, et meie ei võta enne hääletusi vaheaega riigikogu töö pidurdamiseks – me pole seda varem teinud ega kavatse teha ka tulevikus. Mõistame, et küsimust tuleb lahendada, kui teha seda on vaja asjatundlikult ning kaalutletult,“ ütles Herkel. Vabaerakond leiab, et riigikogu ei tohi toota praaki, vigast eelnõu peab parandama. Seaduseelnõule muudatusettepanekute tegijate sildistamine on lubamatu ega vii riigikogu patiseisust välja.

Jüri Adamsi sõnul koosneb tema koostatud muudatusettepanekute pakett peamiselt kaht tüüpi ettepanekuist. Ühed on sellised, millega kustutatakse kooseluseaduse rakendamiseks mittevajalikud paragrahvid. Teised paragrahvid, mida Vabaerakond oma ettepanekutega tahab eelnõust välja võtta, on sellised, kus tahetakse muuta mõnd seadust sisuliselt ja mahukalt. Adamsi meelest tuleb sellised muudatused teha eraldi seaduseelnõudena.

Vabaerakond on samasooliste paaride õiguslikuks kaitseks pakkunud välja omapoolse lahenduse - Paarkonnaseaduse eelnõu. Kooseluseaduse kontseptsioon loob Adamsi meelest olukorra, kus „abielu“ ja „kooselu“ ei erine enam milleski peale nimetuse. Paarkonnaseadus nii kaugele ei lähe ning võiks algatajate meelest leida suuremat mõistmist ka nendelt, kes seni on kooseluseadust kritiseerinud.

Andres Herkeli sõnul ei üllata teda see, et kompromissi pakkumine pole tekitanud kiiret mõistmist. „Esimene reaktsioon on sellistel puhkudel ikka eitus, aga kui järele mõeldakse ja olukorda analüüsitakse, siis selgub, et meie pakutud lahendusel on eeldusi tööle hakata – ilma sealjuures ühiskonda ülemäära lõhestamata.“

Vabaerakond on valmis sisulisteks läbirääkimisteks kõikide riigikogu fraktsioonidega ja huvigruppidega, sest lahenduse saab vaid ühisosa otsides.