Lepp pöördus kolmapäeval pressinõukogu poole ja esitas ERR-ile kaebuse, sest Kadri Simsonit Keskerakonna esimehe kohale toetav Aadu Must sai teisipäevastes ETV saadetes sõna, kuid vastaspoole esindajaid polnud saadetesse kutsutud.

Lepp heitis ette, et saatekülaliste valik kolmes konkreetses ERR-i telesaates oli ühekülgne, jättes kõrvale Edgar Savisaare ja tema toetajad ning andes esinemisvõimaluse vaid Kadri Simsonile ja tema meeskonnale. Lepp hindas ERR-i tegevust seaduserikkumiseks.

Vastuses kaebusele ütleb ERR-i ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk, et nii ERR-i seaduses kui ka ERR-i hea tava dokumendis nimetatud tasakaalustatus, erapooletus ja mitmekülgsus on mõisted, mille järgimist tuleb vaadelda laiemalt kui vaid kahe päeva jooksul toimunud kolm saadet ETV-s.

Kaebus käsitles 22. novembri saadet „Hommik Anuga” ja 24. novembri saateid „Ringvaade” ja „Vabariigi kodanikud”.

„ERR ei ole rikkunud ERR-i seaduse tasakaalustatuse punkte. Iga vestlussaate järel ei pea teine osapool sõna saama. Tasakaalustatust tuleb hinnata pikemas plaanis,” ütles Tammerk oma hinnangu kokkuvõttes.

Tammerk viitas, et ERR on teinud kannatlikke katseid Savisaarelt intervjuusid saada või teda otse-eetri debatti kaasata. „Edgar Savisaar on näidanud üles esinemispelgust ERR-is, eirates mitmeid ettepanekuid anda intervjuusid erinevatele ERR-i saadetele. Edgar Savisaar keeldus ka ERR-i otseväitlusest Kadri Simsoniga,” märkis Tammerk ja lisas, et esimehekandidaatide väitluse asemel korraldas Vikerraadio 23. novembril debati Heimar Lengi ja Mailis Repsi vahel.

Tammerk rõhutas, et ERR-il ei ole kohustust kajastada Keskerakonna sisevalimisi teatud reglemendi järgi, nagu on tavaks üleriiklike valimiste puhul. „Tarvis on vaid kinni pidada tavapärasest ajakirjandusliku tasakaalustatuse printsiibist. Nii on ERR ka tegutsenud,” kinnitas ta.

Lepp: „Vabariigi kodanike” saatejuht ilkus Keskerakonna kallal

Lepa sõnul ütleb ringhäälinguseadus, et programmid peavad olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu kajastamine neis peab olema tasakaalustatud.

„Programmid peavad kaasa aitama ühiskonna rühmade omavahelisele kommunikatsioonile, ühiskonna sotsiaalsele sidususele ning kajastama erinevaid arvamusi. Rahvusringhäälingu saated peavad olema poliitiliselt tasakaalustatud. Aga mida me [teisipäeval] nägime? „Vabariigi kodanike” saates anti mõõdutundetult kogu aeg sõna Aadu Mustale. See on täiesti pretsedenditu. Tuletan meelde, et see saade kuulutati välja nii: räägime erakondade reitingutest, aga tegelikult rääkis saates põhiliselt ainult Aadu Must oma erakonna liikmete omavahelisest võitlustest.”

Lepa hinnangul poliitilises võitluses inimlikke aspekte ei ole. „Poliitiline võitlus niivõrd äge, et Eesti Televisioon, kes peaks olema täiesti tasakaalustatud, sellest enam kinni ei pea,” selgitas Lepp.

Leppa üllatas „Vabariigi kodanikes” kõige rohkem, kuidas saates osalejad ja eriti saatejuht ilkus erakonna kallal ning see, kuidas nad naersid võikalt sellise erakonna üle, mida toetab üks kolmandik Eesti elanikest. „Tegelikult mõnitasid nad eilses ETV saates ligi 400 000 Eesti inimest. Nagu eilne „Vabariigi kodanike” saade näitas, peabki see ERR-i seisukohalt just niimoodi olemagi. Selles ei ole mingit kahtlust,” leidis Lepp.

Pressinõukogu ei võtnud aga Toomas Lepa kaebust menetlusse. „Esiteks menetleb pressinõukogu kaebusi ajakirjanduses ilmunud materjalide peale, kus on juttu konkreetselt kaebajast. Teist antud saadetes juttu ei ole. Teiseks ei langeta pressinõukogu otsust, kas seadust on rikutud või ei. Pressinõukogu lähtub oma töös ajakirjanduseetika koodeksist,” ütles pressinõukogu tegevsekretär Maige Prööm.