"Rahandusminister tegi seda, mis on tema seadusjärgne ülesanne - esitas kandidaadi, keda tuleb riigikontrollil ja valitsusel hakata arutama. Seni on olnud tegu spekulatsioonidega, kes võiks millisele parteile sobida. Minu jaoks on vastuvõetamatu, et kandidaadi sobivust hinnatakse tema kooselu rakendussätete hääletuse alusel," kirjutas Tsahkna enda Facebooki lehel.

Tsahkna tsiteeris SDE esimeest Jevgeni Ossinovskit, kes ütles eilsel valitsuse pressikonverentsil: "Üks argument, mida SDE on kasutanud, on, et kas konkreetne isik, kes seda kõrget positsiooni tahab, jagab euroopalikke väärtusi, kuid eilne hääletus tõestas, et ei jaga."

IRL-i esimees ütles, tema ei kujutaks ette olukorda, kui sotsid oleksid esitanud Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks mõne oma väärika poliitiku ning IRL oleks tema kandidatuuri blokeerinud seetõttu, et ta hääletas kooselu seaduse poolt. "See ei saa olla Eesti ega ole Euroopa poliitilise kultuuri osaks," leidis Tsahkna.

Tema sõnul oleks eelpool mainitud juhul IRL meedia poolt maatasa tehtud. "Miks sotside puhul sellist maailmavaatelist ning riigikogu liikme südametunnistuse vabadust ahistavat käitumist soositakse, on mulle arusaamatu."

Tsahkna selgitas, et nüüd on võimalik riigikontrollil, valitsusel ja ka avalikkusel arutada, kas Juhan Parts oma kogemuste ja pädevusega sobib Euroopa Kontrollkoja liikmeks.

Rahandusminister Sven Sester otsustas täna, et teeb valitsusele ettepaneku hoolimata sotsiaaldemokraatide vastuseisust esitada Euroopa Kontrollikoja liikmeks endise majandusministri Juhan Partsi.

Sesteri sõnul valitakse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule kontrollikoja liikmeks isikuid, kes oma riigis kuuluvad või on kuulunud kontrolliasutustesse või kes on eriti pädevad selle ametikoha jaoks. "Nende sõltumatus peab olema väljaspool kahtlust. Leian, et Juhan Parts täidab nimetatud tingimused. Endise riigikontrolörina tunneb ta avalikku sektori auditeerimist ning on palju panustanud sellesse, kuidas see täna Eestis toimib," selgitas rahandusminister.