Ilta-Sanomat korjas koolitusmaterjalist välja mõningaid osi, milles tutvustatakse varjupaigataotlejatele muu hulgas naiste positsiooni Soomes, seksi puudutavaid asju, Soome ajalugu ja seda, mida ütleb seadus mõnuainete ja vägivalla kohta.

Nii räägitakse varjupaigataotlejatele naistest ja paarisuhetest:

* „Võrdõiguslikkus ja võrdväärsus puudutavad kõiki inimesi sugupoolest, seksuaalsest orientatsioonist, puudest või haigusest, usust, etnilisest taustast või tõekspidamistest sõltumata.“
* „Naised riietuvad pilkude, mitte puudutuste jaoks.“
* „Tüdruk ja poiss otsustavad ise, kas tahavad suhelda.“
* „Soomes on raseduse ennetamine tavaline ja täiesti lubatud.“
* „Teise inimesega võib koos elada, kuigi ei olda abielus.“
* „Abielluda võib 18-aastaselt ja abielulahutuse saab ka siis, kui teine pool seda ei taha.“
* „Ka naine ja naine või mees ja mees võivad olla paarisuhtes.“
* „Homoseksuaale on kõigis maailma riikides ja kõigi rahvaste hulgas.“

Nii räägitakse seksist:

* „Seks on tegevus. Seksida võib üksi või koos teise inimesega. Seks ei eelda Soomes abielu.“
* „Naisest ei voola esimese ühte ajal alati verd.“
* „Alati nii, et need, kes seksivad, tahavad seda ise.“
* „Ilma loata: Intiimpiirkondi EI TOHI puudutada, EI TOHI nimetada teist seksuaalselt, EI TOHI teha ettepanekuid seksile viitavateks asjadeks.“
* „Soome seadus keelab seksi alla 16-aastasega.“
* „Igaühel on õigus öelda EI!“
* „Masturbeerimine: On loomulik ja tavaline. Seda võib teha naine üksi või mees üksi. Alati omaette rahus. Aitab rahuneda, kui ei ole partnerit.“

Nii räägitakse Soome ajaloost:

* „Soome on olnud ajaloo jooksul osa Rootsist (-1809) ja Venemaast (1809-1917). Soome iseseisvus Venemaast 1917. aastal. Kodusõda aastal 1918: umbes 37 000 hukkunut.“
* „Teine maailmasõda: kaotus kahes sõjas Nõukogude Liidu vastu 1939-1944 ja Lapi sõda Saksamaa vastu 1945.“
* „Sõdades suri kokku üle 90 000 soomlase. Soome loovutas rahulepingu järgi Nõukogude Liidule territooriume Ida-Soomest ja Lapimaast ning maksis rahalisi hüvitisi.“
* Pärast sõdu oli Soome poliitiliselt alguses Nõukogude Liidu mõjusfäärile lähedal. Aastate vältel liikus Soome rohkem Põhjamaade ja Lääne-Euroopa suunas.“

Nii räägitakse vägivallast ja kuritegudest:

* „Vägivald on kehalist puutumatust, õigusi ja huve rikkuv või kahjustav jõu kasutamine.“
* „Seksuaalne vägivald tähendab seksuaalset ahistamist ja seksuaalsele teole sundimist vastu tahtmist. Seksuaalne vägivald on Soomes tõsine kuritegu. Vägistamine (seksile sundimine) on kuritegu. Seksile sundimine on kuritegu ka abielus.“
* „Auvägivald: Peredes, suguvõsas või kogukonnas aset leidev au kaitsmisega seotud vägivald, allasurumine, ähvardamine ja elu piiramine. Näited auvägivalla vormidest: sundabielu ja muu vaimne või füüsiline sundimine (range liikumise kontroll, õppimiskeeld).“
* „Tüdrukute ümberlõikamine on kuritegu: Tüdruku ümberlõikamine on seksuaalne vägivald. Tüdruku ümberlõikamise või selles osalemise eest võib saada teo raskusastmest sõltuvalt kuni kümneaastase vanglakaristuse.“
* „Varastamine = võtta asi ilma loata. Asi on kellegi oma (ei ole ühist vara). Laenamine nõuab luba, kas tegemist on siis vastuvõtukeskuse vara või õues oleva jalgrattaga. Kui laenatakse ilma loata, on see varastamine ehk kuritegu.“

Nii räägitakse mõnuainetest:

* „Tubaka ja suitsetamisvahendite müük/vahendamine alla 18-aastastele on keelatud. Suitsetamine on keelatud siseruumides ja näiteks koolide hoovides.“
* „Alkoholi vahendamine alla 18-aastasele ka ilma tasuta on keelatud, karistatav trahvi või kuni kuuekuuse vangistusega.“
* „Uimastid: Keelatud on uimastite tootmine, valmistamine, riiki sissetoomine ja riigist väljaviimine, levitamine ja nendega kauplemine, omamine ja kasutamine või katsed seda teha.“