Kuigi valitsus Euroopa Kontrollikoja Eesti esindaja teemat täna ei arutanud, püstitas Tsahkna selle äreva teema ise, kuna viimaste päevade jooksul on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikud ähvardanud mitmeid IRL-i saadikuid, et nad hääletaksid kooseluseaduse rakendusaktide poolt.

"IRL otsustas, et jätkab oma poliitikat, mis puudutab kooseluseadust, aga meie riigikogu liikmete otsused on vabad, neil on õigus hääletada oma südametunnistuse järgi," teatas Tsahkna, ja rõhutas, et kontrollikoja esindaja määramine ei ole poliitiline otsus ega erakondade kauplemise objekt. "Kultuuri, mis hakkab puudutama riigikogu liimetelt väljapressimist, ähvardamiskultuuri, ei pea me vastuvõetavaks."

Ossinovski ei olnud vastusega kitsi ning tõi välja, et sotsiaaldemokraadid arutasid Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja kandidaadiks sobimise üle esmaspäevasel juhatuse koosolekul. Üksmeelselt leiti, et Parts ei sobi sellele ametikohale. Ossinovski tõi esmalt põhjenduseks skeptilise hoiaku Juhan Partsi tegutsemise endise majandusministrina, viidates Estonian Airile ning ebaotstarbekatele investeeringutele Narva uues elektrijaamas. "Tol ajal oli see ka põhjus, miks majandusministrit umbusaldati," lisas Ossinovski.

Ta lükkas kindlalt ümber jutud ähvardamisest, kuid tunnistas et oma seisukohtadest anti IRL-i liikmetele teada. "See (ähvardamine) loomulikult ei vasta tõele. Küll aga on mõistagi argument, mida sotsiaaldemokraadid on kaalunud see, kas konkreetne isik jagab ikka tänapäevaseid euroopalikke väärtusi. Eilne hääletus näitas selgelt, et tal (Juhan Partsil - toim.) on teistsugune nägemus. Mõistagi andsime IRL-ile selles teada, et see on probleem," kirjeldas Ossinovski.

"See, kuidas riigikogu liikmed hääletavad, on nende asi. Aga kui meil on võimalik otsustada, keda saata Eestit esindama, on see üks oluline aspekt, mida kaaluda. See on üks kvalifitseerimise tingimus Juhan Partsile," lisas Ossinovski, viidates kooseluseaduse toetamisele. Ossinovski tõi välja, et IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul on hoopis ise enda erakonnakaaslast Maire Aunastet ähvardanud, tõstatades küsimuse, kas kooseluseaduse rakendusaktide poolt hääletanud Aunaste peaks IRL-i nimekirjas olema . Sibul on oma käitumise tõttu nüüdseks ka avalikult vabandust palunud.

"Minu jaoks on selline teematõstatus täiesti vastuvõetamu ja arusaamatu. See on teema, millel igal inimesel on oma seisukoht, riigikogu liikmed peavad olema vabad oma otsustes, nagu nende maailmavaade ja südametunnistus ette näeb. See on ka põhiseaduses kirja pandud," vastas Margus Tsahkna.

Ta lisas, et riigikogu liikmed Siim Valmar Kiisler ja Raivo Aeg on konkreetselt valmis nendel teemadel kommentaare andma ja välja tooma, kes sotsiaaldemokraatidest käis nende juures neid tingimusi ja sisuliselt ähvardusi esitamas. "Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees on vastavasisulise sõnumi mulle saatnud, mis pani mind selle üle järele mõtlema," osutas Tsahkna Ossinovski poole.

Tsahkna rõhutas järjekindlalt, et Euroopa Kontrollikoja liikme ametikoht ei ole poliitiline ametikoht. "Seda enam on täiesti vastuvõetamatu tingimuste esitamine Juhan Partsile. See ei ole Eesti poliitiline kultuur, veel vähem on see Euroopa poliitiline kultuur."

Ossinovski ei jätnud Tsahknale aga vastamata ja tõi argumendiks, et kõige kaalukamad põhjused Partsi mitte toetamiseks olid eelkõige tema majandusministrina tehtud otsused, viidates, et keegi peab nende varasemalt tehtud otsuste eest vastutama. "Üksmeelselt öeldi, et Juhan Partsi ei toetata." Samuti lükkas Ossinovski ümber Tsahkna väite, et IRL-i fraktsioonis toimus vaba hääletamine kooseluseaduse rakendusaktide teemal, kuna fraktsiooni esimees Priit Sibul väitis täna vastupidist, avaldades nördimust Maire Aunaste käitumises. Maire Aunaste hääletas eile ainsana riigikogu IRL-i fraktsiooni liikmena kooseluseaduse rakendusaktide poolt.

"Aktsepteerime IRL-i seisukohti kooseluseaduse kohta ja loodame, et IRL aktsepteerib meie seisukohti Juhan Partsi kandidatuuri kohta," võttis Ossinovski teema kokku.

Seejärel võttis sõna ka maaeluminister Urmas Kruuse: "Esmalt tervitame kodanikupäeva puhul ja lööme kodanikud risti. Enne, kui kedagi pole kandidaadiks esitatud, ei vaja asju nii ärevaks ajada. Kruuse avaldas lootust, et ehk suudavad erakonna esimehed kolmekesi ühe laua taha istuda ja kokkuleppele jõuda.

Ajakirjanike küsimustele vastates rõhutas Tsahkna, et küsimus on poliitilises kultuurituses, kui küsimustes, mille üle peavad hääletama riigikogu liikmed, hakatakse esitama tingimusi, mis puudutavad apoliitilist ametikohta. "See ei ole tavapärane protsess, see on vastuvõetamatu tegevus."

"Ärme ähvardustega üle piiri mine. Me ei ole ühtegi IRL-i liiget kinni võtnud, ei ole ähvardanud erakonnast välja visata. Oleme signaliseerinud oma sõnumeid. See ei ole mingi ähvardamine," vastas Ossinovski.

Pärast sõnalahingut jõuti üksmeelele, et valitsus ei saa lõpmatuseni venitada kontrollikoja kandidaadi esitamisega. Millal otsus täpsemalt tuleb, ei ole teada.

Vaata Ossinovski ja Tsahkna vastasseisu valitsuse pressikonverentsil:

Margus Tsahkna pressikonverentsi järgne kommentaar: "Mina olen saanud konkreetse sõnumi ka sotsiaaldemokraatide erakonna juhilt Jevgeni Ossinovskilt isiklikult."

Jevgeni Ossinovski lükkas Margus Tsahkna väited ähvardamise kohta ümber ja tõi välja hoopis Priit Sibula eilse avalduse Maire Aunaste kohta: "[---] kui ähvardamisest üldse rääkida, siis mina olen küll lugenud, et IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul on ähvardanud oma fraktsiooni liiget Maire Aunastet ja soovitanud tal erakonnast lahkuda, kuna ta hääletas kooseluseaduse menetlemise jätkamise poolt."