Eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 8. detsember.