Nüüd, mil see telekanal on mõnda aega eetris olnud, on võimalik teha mõned tähelepanekud. Esiteks on selle kanali programm võrreldes Vene telekanalitega (mis on ju selle kanali peamisteks konkurentideks) igav ja hall.

Täiesti arusaamatuks jääb, miks näidatakse seal Vene seriaale ja nõukogudelikke filme Suurest isamaasõjast. Kulutades maksumaksja raha nõukogude propagandale ja Venemaalt ostetud sisule, me ju sisuliselt toetame sanktsioonide all olevat Putini režiimi ja tema ideoloogiat.

Kas selleks tõesti oli vaja uut telekanalit? Või jätaks selle töö juba olemasolevatele Vene telekanalitele ja loodavale Sputnikule? Ajagem siiski oma asja!

Miks venelastel pole motivatsiooni eesti keelt õppida, on arusaadav. Eestis on siuliselt kakskeelsus – alates riigi struktuuridest kuni kaubanduseni on kõik dubleeritud vene keelde. Miks siis peaks inimesel tekkima vajadus omandada eesti keel? Erilist motivatsiooni ju ei ole. Mis sest, et igas ühe riigikeelega riigis on normaalne, et asju aetakse riigikeeles ja kõik seda ka oskavad.

Ootan ERR-i venekeelselt kanalilt siiski suurema rõhu panemist meie ajaloo, kultuuri ja ka keele tutvustamisele venekeelsetele. Selle asemel, et näidata nõukogude stiilis hurraapatriootilisi muinaslugusid Punaarmee kangelastegudest, võiks pigem tutvustada seda, mis juhtus sel ajal Eestis.

Väga hea film selles vallas on lätlaste tehtud "Nõukogude lugu" ("The Soviet Story"), mis paljastab ajaloolistele materjalidele tuginedes Stalini ja Hitleri koostöö II maailmasõja puhkemisel. Aastaid tagasi tehti haridusministrile ettepanek, et seda filmi võiks kasutada koolides õppematerjalina, kuid see lükati tagasi põhjusel, et seal olevat häirivaid kaadreid. Kas tänapäeva tehnikaga sellest probleemist üle ei saa?

Meil on piisavalt ka Eesti enda saateid ja filme, mis peaks esmajoones jõudma siinsete venekeelseteni. Lisa ainult tõlge ja matejali on maa-ja-ilm – poleks vaja midagi sisse osta. Infosõja oleme me muidugi juba ette kaotanud, kuid see ei tähenda, et me ei peaks oma telekanalis oma asja ajama. Või mis selle kanali mõte siis üldse on?

Arusaadav on ka see, miks ETV+ üldse loodi. Esmalt hakkasid jutud sellise kanali vajalikkusest käima pärast aprillirahutusi. Teist korda ja tulemuslikult algasid need taas Ukraina sõjaga seoses. Siis justkui ärgati hirmuhigiga, et meil elab siin ju ka suur venekeelsete kogukond, kes suuresti elab Vene inforuumis.

Oleme pea 25 aastat iseseisvad olnud ja lasknud asjadel omasoodu minna. Integratsioon on olnud pigem näiline. Nüüd äratas sõda poliitikud unest üles ja asuti rapsides tegutsema – näe – me teeme midagi – tegeleme asjaga. See tegevus on aga pinnapealne ja demonstratiivne.

Kõige normaalsem oleks siiski see, kui väike Eesti riik keskenduks oma kasinate ressursside juures ennekõike oma väikese keele ja kultuuri edendamisele. Venemaal on ressursse ju küll ja veel, et vene keelt ja kultuuri edendada – me ei peaks seda siin tegema. Eriti veel seetõttu, et euroliidu tasandil on mitmeid venekeelseid telekanaleid, kust saab kõik vajaliku info kätte, mis vabas maailmas toimub.

Meil on ju piisavalt palju eestikeelseid tele- ja infokanaleid, kust saab kätte kogu vajaliku info. Miks siis seda dubleerida ja võtta nii ära veel üks stiimul siinsetelt venekeelsetelt eesti keele õppimiseks?