Harju maakohus otsustab 30. novembril, kas Ringmaa ennetähtaegselt vabastada või mitte, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Eelmise sajandi lõpus ja käesoleva alguses hoidsid inimesi hirmu all Pae tänaval toimunud pommiplahvatused.

Uurimises saabus läbimurre, kui vahistati 67aastane pensionärist insener Märt Ringmaa.

Talle esitatud süüdistuse järgi korraldas Ringmaa aastatel 1998-2005 11 plahvatust, milles hukkus seitse ja sai vigastada kuus inimest. Kohus mõistis Ringmaa süüdi lõhkeseadeldise ebaseaduslikus käitlemises, mõrvakatses ja kelmuses.

Prokurör Margus Kurm taotles toona ringkonnakohtus Ringmaa süüdimõistmist kõikides plahvatuse episoodides alates 2003. aastast ning mehele eluaegse vangistuse mõistmist.

Ringmaa süüd ei suudetud tõendada 9 plahvatuse puhul, milles hukkus 7 ja sai vigastada 6 inimest.

Ringmaa tunnistati süüdi kahes lõhkeseadeldise plahvatuse katses, kusjuures ühel juhul oli lõhkeseadeldis paigaldatud koolimaja vahetusse lähedusse ning teisel juhul kolmekorruselise korterelamu trepikotta. Viimase lõhkeseadeldise plahvatus oleks ekspertide hinnangul põhjustanud korterelamu varingu terve trepikoja ulatuses.

Soovile kedagi kindlasti tappa viitab asjaolu, et lõhkeseadeldis pidi plahvatama öösel, kui inimesed oma kodudes magasid ning selle pidi liikumisanduri abil käivitama esimene trepikotta astunud inimene. Arvestades Ringmaa poolt sooritatud kuritegude kogumit ja sellele järgnenud liitkaristust on kohtu hinnangul kinnipeetava eluviis olnud riskeeriv, hoolimatu ja vastutustundetu. Kuritegude toimepanemise riskiteguriks ei ole olnud mitte alkohol, vaid kinnipeetav on oma tegudes juhindunud kainest mõistusest, läbi mõeldud tegevusest, külmaverelisusest ja kaalutletusest.

Lisaks kahe lõhkemata jäänud pommi paigaldamise eest, mõistis kohus Ringmaa süüdi ka pensioniametile võltsitud tööraamatu esitamises, mille alusel maksis amet talle 2001. aasta maist 2005. aasta novembrini alusetult 20 255 krooni pensionit.

Ringmaad on varem kahel korral kriminaalkorras karistatud, lõppenud distsiplinaarkaristusi kaheksa.

Riskihindamise andmetel on Märt Ringmaa hinnatud kõrgohtlikuks. Kinnipeetav enda poolt toimepandud kuritegusid, v.a kelmus, ei tunnista. Isiku suhtumine riigikorda on pigem negatiivne ja endale vastuvõetamatust riigikorrast tingituna ei tunneta end ühiskonna liikmena, ametnikesse suhtumine on vastuoluline. Isik on ka vangistuses sotsiaalselt isoleeritud, vanglas olles väldib igasugust kontakti kambrikaaslastega ja hoiab omaette.

Kohus on Ringmaa ennetähtaegset vabastamist arutanud ka varem, kuid pole Ringmaa poolt toimepandud kuritegude raskust, arvukust ja ühiskonnaohtlikkust arvestades kinnipeetava ennetähtaegset vabastamist õigustatuks pidanud.

Ringmaa pöördus 2010. aastal ka inimõiguste kohtusse, kuid seal ei võetud tema kaebust arutlusele.

2012. aasta kevadel leiti Ringmaa suvekodu lähedalt Raasikult lõhkeainepeidik.

Ringmaa on enda seotust pommiplahvatustega kategooriliselt eitanud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid