Lihtsustatult öeldes võib iga inimene kõrvuti panna näiteks kolm Tallinna kooli ja uurida, kui palju on seal õpilase kohta õpetajaid ja põrandaruumi, kui suur osa koolilõpetajatest omandab esimese kuue asta jooksul kõrghariduse, kui palju lapsi jätab kooli pooleli jms. Asja idee on see, et riigieksamite tabelite kõrval saaks koolide kohta infot ka muude näitajate põhjal, ütles haridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk.

Tema sõnul on oluline näha ka seda, kuidas on õpilastele tagatud võimalus osaleda huvitegevuses ja milline on koolilõpetajate sissetulek jne. „Eesmärk pole väga erinäolisi koole omavahel võrrelda, pigem vaadata ühe kooli arengut eri aastal ning leida võrdluskoole, kes milleski on suutnud läbimurde saavutada ja nii üksteiselt õppida. Koolimõõdikute keskkonnas on andmeid nii üld-, kutse- kui ka kõrghariduse kohta, kokku üle 50 erineva näitaja,“ selgitas ta.

Ehkki praegu võib infokeskkond suurte andmemahtudega ära ehmatada on süsteemi kasutamine tegelikult lihtne, juba detsembriks peaks see muutuma ka visuaalselt ilusamaks ja lihtsamaks. Ka lisatakse pidevalt erinevaid andmeid juurde ja uuel aastal peaksid lisanduma ka andmed õpilaste rahulolu kohta.

Koolijuhid ja õpetajad ise on samu andmeid näinud juba mitu kuud varem, ent lapsevanematele ja muule avalikkusele tehti numbrid kättesaadavaks täna. Ministeeriumi töötajate sõnul on aga koolijuhtide tagasiside olnud väga positiivne, sest neil endil on andmeid koolilõpetajate edasiste valikute kohta keeruline koguda ja samuti on kasulik ja vajalik näha seda, kuidas saavad hakkama sarnaste näitajatega koolid teistes omavalitsustes.

Küll aga teeb neile muret see, et osa andmeid võivad esmapilgul eksitavalt mõjuda. Näiteks peegelduvad süsteemis vaid Eestis õpinguid jätkavate noorte andmed, mistõttu võivad koolid, kust minnakse tihti edasi välisülikoolidesse, välja paista väiksemate kõrgkoolilõpetajate numbritega. Ka võib petlik olla väikeste koolide statistika, sest kui klassis on väga vähe õpilasi, tulevad suured kõikumised juba ühte või kahte last puudutavate muutuste järel. „Seetõttu paneme inimestele südamele, et võrrelge võrreldavaid koole ja aastajärke,“ ütles Valk.

Kuidas koolide võrdlusandmeid kasutada?
- Mine veebilehele haridussilm.ee
- Alusta suurest pildist ehk nooltest.
- Vali vasakult aasta, näitaja, üksus (kool, KOV…)
- Kui tahad valida kõik näitajad, kirjuta otsingusse „***“
- KOVi näitaja saamiseks, vali nt ‘Rakvere linn kokku’
- Kui mõnda kooli ei saa valida, siis valitud aasta ja näitaja kohta pole kooli kohta infot.
- Saadud tabelit saab eksportida Excelisse.
- Ära tee mõttetuid võrdluseid. Võrdle sarnaseid või ühe KOVi koole, sama kooli eri aastate näitajaid.
- Vaata õpilaste arvude kohta statistikat HaridusSilma statistika lehelt.