Riigikohus luges nõuetekohaselt tõendatuks, et just Priit Toobali ja Lauri Laasi mõjutusel asus Ivor Onksion kasutama juhuslikult saadud juurdepääsuvõimalust teise isiku elektronpostkastile selleks, et seal olevate kirjade kohta salaja süsteemselt teavet koguda. Priit Toobali ja Lauri Laasi soovil printis Ivor Onksion võõrast elektronpostkastist välja 455 leheküljel kirju ja edastas väljatrükid ning ühe e-kirja skaneeringu Lauri Laasile ning Priit Toobalile.

Riigikohus leidis, et tegu, millele Priit Toobal ja Lauri Laasi Ivor Onksionit kihutasid, vastab eraviisilise jälitustegevuse kuriteokoosseisule. See tegu ei ole aga samal ajal karistatav sõnumisaladuse rikkumisena, nagu arvasid prokuratuur, maakohus ja ringkonnakohus. Sõnumisaladuse rikkumisega karistusseadustiku tähenduses on tegemist üksnes siis, kui tegu puudutab sõnumit, mida parasjagu kirja teel või sidevahendi abil edastatakse. Ivor Onksion tutvus ja talletas aga sõnumeid, mis olid juba adressaadini jõudnud.

Priit Toobalile, Lauri Laasile ja Ivor Onksionile mõistetud karistusi Riigikohus vaatamata nende osalisele õigeksmõistmisele ei muutnud, sest kogu see tegevus, mida süüdistatavatele sõnumisaladuse rikkumisena ette heideti, on karistatav eraviisilise jälitustegevusena. Seejuures on eraviisiline jälitustegevus karistusseadustiku kohaselt raskem kuritegu kui sõnumisaladuse rikkumine.

Kriminaalkolleegiumi hinnangul tegid maakohus ja ringkonnakohus õigesti kindlaks, et Priit Toobal võltsis Eesti Keskerakonna huvides kokku viis kassa sissetuleku orderit, võimaldamaks Keskerakonnal kasutada tuvastamata päritoluga sularaha. Võltsitud orderid olid vajalikud, näitamaks, et teadmata allikast pärinev sularaha, mille Priit Toobal Keskerakonna kassasse maksis, on füüsilistelt isikutelt saadud annetus, mida erakond tohib vastu võtta. Anonüümsed annetused oleks Keskerakond pidanud seaduse kohaselt annetajale tagastama või riigieelarvesse kandma. Kuna Priit Toobal pani dokumendi võltsimise toime Keskerakonna peasekretärina Keskerakonna huvides, tunnistati selles kuriteos süüdi ka Eesti Keskerakond kui juriidiline isik.

Karistused: Toobalile ja Laasile tingimisi vangistused katseajaga, Keskerakonnale 10 000 eurot trahvi

Riigikohus jättis kehtima maakohtu 17. oktoobri 2014. aastal tehtud otsusega kaasnenud karistused, mis pööratakse tänase seisuga täitmisele.

1) I. Onksioni KarS § 137 lg 1 ja § 156 lg 1 järgi KarS § 63 lg-st 1 juhindudes rahalise karistusega 200 päevamäära summas 640 eurot;

2) L. Laasit KarS § 137 lg 1 – § 22 lg 2 ja § 156 lg 1 – § 22 lg 2 järgi KarS § 63 lg-st 1 juhindudes 9-kuulise vangistusega, mis jäeti KarS § 73 alusel tingimisi 3-aastase katseajaga täitmisele pööramata;

3) P. Toobalit KarS § 137 lg 1 – § 22 lg 2 ja § 156 lg 1 – § 22 lg 2 järgi KarS § 63 lg-st 1 juhindudes 9-kuulise vangistusega ning KarS § 344 lg 1 järgi vangistusega 4 kuuks. KarS § 64 lg 1 alusel mõistis kohus P. Toobalile liitkaristuseks 1-aastase vangistuse, mis jäeti KarS § 73 alusel tingimisi 3-aastase katseajaga täitmisele pööramata;

4) Keskerakonda KarS § 344 lg 2 järgi rahalise karistusega 10 000 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid