15. novembri hilisõhtul avastasid Luhamaa piirivalvurid inimeste liikumise Vene Föderatsioonist Eesti suunas. Sündmuskohale reageerisid mitmed piirkonna patrullid, piirivalve kiirreageerijad ja koerajuhid ühes jäljekoertega. Selle tulemusel peeti kinni 47-aastane Eesti kodakondsusega mees ning 52-aastane määratlemata kodakondsusega mees. Koos nendega peeti veel kinni kokku 15 vietnamlast (neli naist ja 11 meest, kõik on täisealised). Turvakontrolli järel vaatasid meedikud üle välismaalaste tervisliku seisundi, misjärel paigutati nad piiripunkti ruumidesse sooja ajaks, mil esmaseid menetlustoiminguid tehti.

Praeguseks kogutud tõendid viitavad sellele, et kaks kinnipeetud meest võisid korraldada välismaalaste ebaseaduslikku toimetamist üle EV ajutise kontrolljoone. Alustatud kriminaalmenetluse raames on mehed inimkaubanduses kahtlustatavatena üle kuulatud.

Kohus rahuldas esitatud vahistamistaotlused ning mehed on võetud kriminaalmenetluse eeluurimise ajaks vahi alla.

16. novembri halduskohtu otsuse alusel paigutati vietnamlasi kinnipidamiskeskusesse.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Lõuna prefektuur ning juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

„Oleme pidevalt tõstnud oma valmisolekut ressursimahukamatele piirivahejuhtumitele reageerimiseks ning analüüsinud põhjalikult olukorda, et teha nii ennetavaid kontrolle kui ka etteplaneeritud operatsioone piirikuritegevuse pärssimiseks. Järjekordse grupi tabamine annab kinnitust, et riigipiir on kaitstud,“ kommenteeris Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm.

2015. aasta kümne kuuga on kagupiiril avastatud 54 ebaseaduslikku piiriületust ja kinni peetud kokku 70 piiririkkujat. Mullu registreeriti vastavalt 53 juhtumit ning peeti kinni 70 isikut.

Süüdimõistmisel saab kohus inimkaubandusega seotud kuriteo toimepanemise eest karistuseks määrata vangistus kuni 15 aastat.