"Selliseid lapsi on keskmiselt üks protsent lasteaedades käivate laste arvust," vastas abilinnapea küsimusele, kui paljusid lapsi linnavalitsuse otsus puudutab.

Kõlvart lisas, et kui ühest perest käib lasteaiast kolm või enam last, vabastatakse pere vanema osa tasumisest alates kolmandast lapsest, kuid tingimusel, et lapsed ja vanem(ad) on Tallinna elanikud.

Täiendavad kulud kolmanda ja iga järgneva lapse kohatasu vabastuseks on Kõlvarti kinnitusel ca 140 000 eurot.

Abilinnapea sõnul on kolmanda lapse kohatasust vabastus lisameede kehtivale määrusele, mille raames on võimalik abivajavaid peresid toetada. "Abivajajate toetamiseks on plaanis suurendada toetuste mahtu kuni 2,5 korda, seda lisaks kolmanda lapse kohatasu vabastusele," selgitas Kõlvart.