Oodatakse, et Brüsseli kohtumisel arutatakse kontrolli tugevdamist Schengeni ala välispiiridel.