Voliniku hinnangul peaks eespool mainitud aspekte eelkõige analüüsima Haridus- ja Teadusministeerium eelnõu koostajana.

“Pärast esialgset tutvumist vaatlusaluse eelnõuga leian, et selle seletuskirjas puudub eelmainitud olulise aspekti mõjude hinnang üldse. Seetõttu kavatsen teha haridus- ja teadusministeeriumile ettepaneku teostada täiendav analüüs selle kohta, millist mõju avaldab erakoolide riikliku rahastamise vähendamine isikute usuvabadusele ning õigusele jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele ka enda või oma laste haridusvalikute tegemisel,” kirjutab Liisa Pakosta oma vastuses erakoolide pidajaid ja lapsevanemaid ühendava liikumise “Avalikult Haridusest” eestvedaja Kalev Roosiväli pöördumisele.

Volinik peab oluliseks, et haridus- ja teadusministeerium vaatlusaluse eelnõu mõjude igakülgsel analüüsimisel hindaks, kas eelnõu rakendamine võib endaga kaasa tuua nii otsese kui ka kaudse diskrimineerimise juhtumite suurenemise riski.

Voliniku hinnangul tuleb eelmainitud mõjude analüüsi käigus detailsemal selgitada ka erakoolide rolli teisest rahvusest õpilaste integreerimisel Eesti ühiskonda, samuti erakoolide tegevust puudega lastele haridusvõimaluste pakkumisel ja eelnõu mõju vastavale tegevusele.

Võrdõigusvoliniku arvamus oli vastus erakoolide pidajaid ja lapsevanemaid ühendava liikumise "Avalikult Haridusest" eestvedaja Kalev Roosiväli pöördumisele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid