Abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas märkis, et teine lisaeelarve toob kõige enam rõõmu haridusvaldkonna töötajatele. “Lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgaalammäärad tõusevad 12,5 protsenti. Sama suur palgaalammäära kasv tuleb ka teiste haridusasutuste juhtidele ja pedagoogidele. Lisaks tõuseb noorsootöötajate töötasu alammäär 15 protsenti. Investeerimistegevuse eelarves tehakse nii investeeringuobjektide vahelisi kui ka kulude ja investeeringute vahelisi ümberpaigutusi, mille tulemusena. 2015. aastaks kavandatud investeeringute maht kasvab kokku ca 1,8 miljoni euro võrra.”

Teise positiivse lisaeelarve vastuvõtmisega suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht üle nelja miljoni euro.