Arutluse all oli riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu, valitsus kiitis selle heaks.

Eelnõu järgi luuakse õiguslik alus lennureisijate broneeringuinfo andmete töötlemiseks eraldi andmekogus. Lennuettevõtjate kohustus edastada lennureisijate broneeringuinfo politsei- ja piirivalveametile hakkab kehtima 1. jaanuarist 2016. Kohustus tuleneb uuest aastast jõustuvatest riigipiiri seaduse muudatustest.

Broneeringuinfo töötlemises nähakse ette regulatsioon, kuidas saab kodeeritud andmeid jälle isikustatud kujule tagasi viia, täpsustatakse isiku juurdepääsu õigust broneeringuinfole ning nähakse ette väärteokaristus broneeringuinfo edastamata jätmise eest.

Eelnõu näeb ette ka muudatused, mis on seotud riigipiiri valvamisega. Näiteks laiendatakse piiriveekogul viibimise korda väiksematele, seni reguleerimata piiriveekogudele nagu Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvele. Piiriveekogudel on politsei loata keelatud viibida ajavahemikul pool tundi pärast päikese loojumist kuni pool tundi enne päikese tõusu, samuti tuleb veesõiduki ja muu transpordivahendiga piiriveekogule või selle jääle minek ning sealt tagasitulekust teavitada politseid.

Kolmas osa muudatusi puudutab sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise üleandmist kohalikule omavalitsusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule. Kehtiv seadus näeb ette konkreetse loetelu teenustest, mida piiripunkti sisenemise teenuse ostuaja peab pakkuma. Eelnõu kohaselt lepitakse pakutavad teenused kokku halduslepingus, millega piiripunkti sisenemise korraldamise ülesanne üle antakse.

Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2016.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid