Võrreldes 2015. aasta esialgse eelarvega on järgmiseks aastaks koostatud eelarve 7,8 protsendi võrra mahukam. Tallinna linna 2015. aasta eelarve esialgne kogumaht oli 529,2 miljonit eurot, kahe lisaeelarvega kasvas aga 2015. aasta eelarve kogumaht 567,8 miljoni eurole.

Eelarve peamiseks kasvumootoriks on üksikisiku tulumaks, millest laekub eelarve eelnõu kohaselt järgmisel aastal linnakassasse 326,3 miljonit eurot. Maamaksutuluks on kavandatud 27,8 miljonit eurot, sihtotstarbeliste toetustena saadavateks tuludeks 100,4 miljonit eurot. Tulud kasvavad kokku 2015. aastaga võrreldes 7,7 protsenti.

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul on suurimateks rahastatavateks valdkondadeks teede ja tänavate remont, kuhu on kavandatud üle 54 miljoni euro. „Suuremateks objektideks on Haabersti ristmiku ja Gonsiori tänava rekonstrueerimine, Reidi tee ehitus, Koidula tn 23 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks,“ märkis Aas. „Suurprojektideks on järgmisel aastal Linnahall, Rahvusstaadion ja uus Tallinna Haigla.“

Linnahalli uueks loomiseks alustab linn tuleval aastal rekonstrueerimisprojektiga, korraldatakse ekspertiis ja alustatakse projekteerimisega.

Hariduse investeeringute mahuks on 16 miljonit eurot.

Spordivaldkonnas on investeeringuteks kavandatud 6,1 miljonit eurot – jätkub Kalevi Spordihalli rekonstrueerimine ja sisustamine. Kadrioru staadioni renoveerimistöödeks on ette nähtud 1,5 miljonit eurot, uuendatakse peaareeni valgustust koos mastidega, et need vastaksid rahvusvahelistele nõuetele. Renoveeritakse ka Lasnamäe Spordikompleksi jalgpalliväljak.

Munitsipaalmajade projekteerimiseks, ehitamiseks ja sisustamiseks, sh. Uuslinna tn. 3 ehk õpetajate maja ehitustöödeks on kavandatud 5 miljonit eurot. Õpetajate maja projekt valmib järgmise aasta kevadel, ehitustööd on kavandatud 2016-2017.